[Home Page]

Kdo je kdo v oboru G+K

Před pěti lety naše redakce rozjížděla projekt »Kdo je kdo v oboru G+K«, ale vlivem určitých událostí v redakci muselo být řešení tohoto projektu odsunuto. Rozvoj moderních technologií prospěl věci a dnes může být systém provozován jako databáze s možností dálkové editace vlastních údajů.

Původní verzi (ve formátu HTML) naleznete na www.zememeric.cz/osobnosti. Na tuto strukturu údajů chceme navázat i v databázovém řešení. Každá osobnost si bude moci aktualizovat »své« údaje. Hledáme však i spolupracovníky – nadšence, kteří budou doplňovat seznam o osobnosti historické a nežijící.

Databáze vznikne také za spolupráce s ČSGK, který sbírá údaje o životních výročích z GAKO. Projekt je koncipován jako nekomerční.

(zs)

vyvěšeno: 14.05.2004
ID článku: 1327


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Geodézie
Kartografie Různé
Školství Zajímavosti
[Pošta]