[Home Page]

Setkání geodetů 2004

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) a Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) pořádají Setkání geodetů 2004 zaměřené na kvalitu zeměměřických prací (odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety spojená s odbornou výstavou a firemními prezentacemi).

***hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem, 23. až 25. září 2004

Program:
1. den –

dopoledne: 2 odborné přednášky
odpoledne: sportovní činnosti, exkurze
podvečer: moderovaná diskuse zaměřená na spolupráci mezi státní správou a soukromou sférou
večer: raut s kulturně-zábavným programem

2. den –
dopoledne: 4 odborné přednášky
odpoledne: kulturní a sportovní činnost
závěr odborné části setkání s vyhlášením cen a výsledků soutěží
večer: setkání u grilu a dobrého pití (pro ty, kteří zůstanou do třetího dne)

3. den –
Individuální nebo možnost zúčastnit se turistické vycházky (nebo vyjížďky na horských kolech zapůjčených v hotelu) do okolí (výlet na blízký hrad Pernštejn, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO atd.). V případě nepříznivého počasí koupání v hotelovém bazénu, stolní tenis a kulečník v hotelu, bowling v Bystřici n. Pernštejnem atd.

Vložné:
Vložné na 2 dny (23. a 24. 9. 2004):

při úhradě vložného do 31. 8. 2004 1 950 Kč
při úhradě vložného do 15. 9. 2004 2 200 Kč
při úhradě vložného po 15. 9. 2004 2 400 Kč

Vložné obsahuje: ubytování na 1 noc, 2x oběd, 1x večeři (grilování nebo raut) a občerstvení v průběhu přednášek.

Vložné na 3 dny (23. až 25. 9. 2004):
při úhradě vložného do 31. 8. 2004 2 950 Kč
při úhradě vložného do 15. 9. 2004 3 200 Kč
při úhradě vložného po 15. 9. 2004 3 400 Kč

Vložné obsahuje: ubytování na 2 noci, 3x oběd, 2x večeři (grilování nebo raut) a občerstvení v průběhu přednášek.

Přihlášky zasílejte
e-mailem: fafejta@geodet.cz
faxem: 241 402 563
poštou: KGK, Plamínkové 1592, 140 00 Praha 4

KGK

vyvěšeno: 14.05.2004
ID článku: 1328


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]