[Home Page]

Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku

Vážená redakce, přestože jsem původně do této diskuse nechtěla zasahovat, neboť si myslím, že svůj názor jsem vyjádřila již ve svých dřívějších příspěvcích, doslova mi to "nedalo". Nikdo totiž nepoukázal na porušení vyhlášky č. 190/96 Sb. v platném znění ze strany ČÚZK, který je původcem celého tohoto ukvapeného kroku. Nebo snad pro úředníky z centrálních institucí předpisy neplatí?
Tak tedy: pokud si ve zmíněné vyhlášce nalistuji přílohu č. 11, bod 11.10 čtu: "Hustota trvale stabilizovaných bodů polohového bodového pole (základního i podrobného) je stanovena vzájemnou vzdáleností bodů v zastavěném území 150 až 300 m a v nezastavěném území hustotou nejméně jeden bod na km2". Nevím jak je tomu v ostatních územích, ale v působnosti Katastrálního pracoviště Děčín není ani v jednom případě u nově vyhlášených lokalit s povinností měřit v S-JTSK tato podmínka v zastavěném území obcí splněna. Nebo snad zastavěné území má jenom Praha? Definice co je a co není zastavěné území (intravilán) je dána Stavebním zákonem a předpisy s ním souvisejícími. Nebo si ČÚZK stanovil svou definici? Navíc někde je porušeno ustanovení o hustotě bodů i v extravilánu. Nikoho to však nezajímá a úředník centrálních institucí si jen mne ruce, jak nám zase znepříjemnil život.

Jestli někoho napadne účinná a rychlá cesta, jak přinutit úřady, aby dodržovaly předpisy, nechť ji prosím sdělí. Já totiž marně několik měsíců přemýšlím, kam napsat, aby bylo bodové pole buď urychleně doplněno, nebo aby byl předpis o povinnosti měřit v S-JTSK alespoň v intravilánech obcí zrušen.

Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat celé Vaší redakci za pomoc v oblasti lhůt pro potvrzování GP. Dnes si myslím, že vše funguje tak jak má a 10-ti denní lhůta (počítají-li se pracovní dny) je ve většině případů dodržena a rozhodně mohu konstatovat, že vzájemná komunikace mezi mnou a úředníky funguje velice dobře. Dokonce se uskutečnila i schůzka s ověřovatelů s pracovníky KP Děčín. Informovat o ní Vás však nemohu, neboť mě zradilo zdraví. Ještě by sice bylo nutné rozšířit hodiny pro poskytování informací pro podnikatele, protože se zde doslova stojí fronty, ale to bohužel opět musím sednout a napsat žádost na ředitele KÚ do Ústí, protože ten je autorem tohoto omezení, a jak mi bylo vysvětleno, bez písemné žádosti s tím nic dělat nebude. To je totiž zase ten případ, že se vydá nařízení bez znalosti místních poměrů a pak podnikatelé opět musí žádat, aby s tím úředník něco udělal - jinak řečeno, úředník se stará o to, aby se podnikatel náhodou nenudil (takhle nějak si asi současná vládní garnitura představuje přiblížení státní správy občanům).

Zdraví Vás Alena Podrazká z Děčína

vyvěšeno: 17.05.2004
poslední aktualizace: 18.05.2004
ID článku: 1330
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1359


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]