[Home Page]

Německo-české pracovní setkání o pozorování Země

Praha, 18.6.2004: Jménem České kosmické kanceláře si vás dovolujeme pozvat na seminář o pozorování Země, který se koná v Praze 18. června 2004, v zasedací místnosti 081C na Ministerstvu školství, Karmelitská 7, Praha 1 od 9:00 hodin. Stávající program naleznete na http://www.czechspace.cz.

Pokud budeme mít zájem zúčastnit se nebo budete mít zájem o další informace, obraťte se na: jana.tunklova@czechspace.cz nebo na tel.čísle 224 918 288.

Mezi hlavní činnosti České kosmické kanceláře (ČKK) patří podpora integrace českého kosmonautického výzkumu, vědy a průmyslu do evropských kosmonautických struktur a projektů. Ty zahrnují širokou škálu témat a ČKK hodlá pořádat k těm nejvýznamnějším setkání a porady českých a evropských odborníků. První v této řadě byla vybrán obor družicového pozorování Země, v němž se evropské aktivity nyní soustřeďují do programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES) inicializovaný společně Evropskou kosmickou agenturou ESA a Evropskou komisí. ČKK proto připravila vlastní projekt s pracovním názvem Pražské workshopy o pozorování Země/Earth Observation Workshop Prague (EOWP). Cílem tohoto projektu je uspořádání setkání odborníků a odpovědných managerů z členských i spolupracujících zemí ESA. Přípravou k tomu budou jednotlivé dvoustranná setkání, která poslouží k přípravě evropského workshopu i k celkovému seznámení se s aktuálními i plánovanými aktivitami organizací v České republice. Zahajující akcí bude jednodenní Německo-české pracovní setkání o pozorování Země, které se uskuteční 18.6.2004 v Praze.

Cíle tohoto pracovního setkání jsou:
• představení ESA programu na pozorování Země, zvláště programu GMES s ohledem na možnosti zapojení pracovišť z nečlenských zemí ESA (plán PECS)
• posouzení potenciálu České republiky v programu GMES
• informace o zapojení německých instituci a firem v projektech programu GMES
• presentace českých odborných pracovišť
• doporučení pro podporu budoucí spolupráce
• zlepšení komunikace a navázání přímého kontaktu mezi institucemi a firmami

Ing. Karel Dobeš, předseda správní rady,. Ing. Jan Kolář, výkonný ředitel

Jana Tunklová, Czech Space Office

vyvěšeno: 02.06.2004
ID článku: 1340
další informace: http://www.czechspace.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server]
GIS
DPZ Z domova
[Pošta]