[Home Page]

Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely

Dotaz:
Při vytyčování jedné parcely v KN byli samozřejmě přizváni i všichni sousední vlastníci. S vlastním vytyčením problém nebyl, protože se nám podařilo vykopat 3 ze 4 starých mezníků. Problém nastal až potom, co jeden ze zúčastněných chtěl po nás potvrzení, že se vytyčování zúčastnil, že si na to musel vybrat dovolenou a že si pak chce uplatňovat ušlý zisk. Tvrdil, že se na to informoval, že to prý zeměměřič musí vydávat.
Doposud jsme se s tím nesetkali, a proto žádáme o radu. Na místě jsme to vyřešili tak, že přece dostal od firmy pozvánku s datem a přesným časem, která se navíc posílá doporučeně.
Za pomoc děkuji.
Ing. Adamčíková

Podle 77 odst. 9 a 10 vyhl. 190/1996 Sb. v platném znění stanoví pouze povinnost pro vytyčovatele seznámit vlastníky dotčených parcel s výsledky vytyčení a jejich vyjádření zapsat do protokolu o vytyčení. Pokud se vlastník nedostaví, ač k tomu byl vyzván, zašle mu vytyčovatel protokol poštou. Z tohoto znění tedy vyplývá, že vlastníci pozvání k vytyčení být musí, zákon ani vyhláška jim však neukládá, že se vlastního seznámení s výsledky vytyčení v terénu musí zúčastnit. Mělo by to být samozřejmě i v jejich zájmu. Náhrady ušlého zisku za účast při seznámení s výsledky vytyčení žádný zákon neřeší - nejedná se o správní řízení, ale o soukromou záležitost. Uplatňovat náhrady může vlastník pouze v případě poškození, které vznikne na pozemcích a budovách zeměměřickou činnosti ( 10 z k. . 200/1994 Sb.) Pro omluvu v práci by mu mohla, ale také nemusela (záleží na zaměstnavateli) skutečně stačit Vaše pozvánka.(Nevím ovšem, jak pozvánka zněla, doufám, že nebyla příliš výhružná, mě! la by znít spíš v doporučujícím, nikoliv v nařizovacím tónu ). Nikdo Vám ovšem nezakazuje napsat mu na ní, že potvrzujete jeho účast nejlépe od-do v hodinách, ale žádný zákon vám to neukládá. Pokud si vzal pozvány vlastník dovolenou, je to z jeho vlastní vůle.

Milena.Prochazkova*cuzk.cz

z konference KATASTR

vyvěšeno: 03.06.2004
poslední aktualizace: 04.06.2004
ID článku: 1341
další informace: http://web.fsv.cvut.cz/lists/katastr/


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]