[Home Page]

Nová podoba Daňového identifikačního čísla (DIČ)

Z důvodů kompatibility se systémy v členských státech EU dochází novelou zákona o správě daní ke změně formátu DIČ. Od 1. 5. 2004. se nahrazuje trojciferný kód správce daně dvojmístným kódem země CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Dosavadní kód DIČ redakce 005-60469285 je nahrazen tvarem CZ60469285.
Stávající osvědčení o registraci daňového subjektu zůstávají v platnosti a v souvislosti s touto změnou tedy nevzniká povinnost nové registrace. Každý daňový subjekt je povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, bude-li uskutečňovat obchody se subjekty z členských států EU či pouze vnitrostátní obchodní transakce.
Použití nového DIČ je nezbytné vůči EU. V rámci tuzemského obchodního styku není nutné, aby plátci ihned od 1. 5. 2004 používali nové DIČ.
Vydavatel časopisu Zeměměřič a GEOinformace, Klaudian Praha, s.r.o., dále oznamuje novou podobu mezinárodního čísla bankovního korunového účtu IBAN: CZ 0800 0000 0019 3039 7379. Děkujeme našim partnerům za aktualizaci těchto kontaktních údajů.

redakce

vyvěšeno: 04.06.2004
ID článku: 1343


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server] Různé [Pošta]