[Home Page]

Informace z ČÚZK v roce 2003

V roce 2003 bylo ČÚZK doručeno šest podání obsahujících žádost o poskytnutí informací s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve dvou případech bylo žádostem o informace vyhověno, třem žádostem o informace vyhověno nebylo a jedna žádost o informace byla posouzena podle svého obsahu jako běžný dotaz a bylo na ni odpovězeno.

V souvislosti s poskytováním informací dle uvedeného zákona byly ČÚZK doručeny dva rozklady proti rozhodnutí o neposkytnutí informací. Pro nedodržování zákona nebylo vedeno v roce 2003 žádné řízení o sankcích. Kromě žádostí o poskytnutí informací podaných s odvoláním na zákon vyřizuje ČÚZK také dotazy uplatněné osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez odvolání na zákon. Dotazy jsou zodpovídány zpravidla okamžitě. O takových dotazech není vedena evidence.

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2003, Č. j.: 47/2004-11, z 12. 1. 2004

(ls)

vyvěšeno: 14.06.2004
poslední aktualizace: 16.06.2004
ID článku: 1350


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]