[Home Page]

Zpravodaj ČÚZK

OBSAH:

A – NORMATIVNÍ ČÁST:


1. Dodatek č. 1 ze dne 26. ledna 2004 č.j. 6874/2003-23, kterým se mění Pokyny č. 29 ČÚZK ze dne 14. listopadu 2003 č.j. 4766/2003-23, k zápisu adresy trvalého pobytu fyzické osoby a adresy sídla právnické osoby a organizační složky státu do KN.
2. Pokyny č. 30 ČÚZK ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení GP a přebírání výsledků měření u GP vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně.
3. Dodatek č. 3 ke Struktuře výměnného formátu ISKN ČR č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24 ze dne 30. června 2003 a dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24 ze dne 18. listopadu 2003.

B – OZNAMOVACÍ ČÁST:

1. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
2. Dodatek č. 1 k Seznamu prostorů, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK.
3. Změna názvu k.ú. Loučná u Vejprt na Loučná pod Klínovcem a k.ú. Háj u Loučné na Háj u Loučné pod Klínovcem.
4. Přehled organizačního uspořádání resortu ČÚZK podle stavu ke dni 1. 3. 2004.

Vydává ČÚZK. Řídí redakční rada.
Redakce: ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, tel.: 284 041 210.
Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map, P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roční předplatné činí 160 Kč.
Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče.

ČÚZK

vyvěšeno: 14.06.2004
poslední aktualizace: 16.06.2004
ID článku: 1353
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]