[Home Page]

Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích změnilo svoje sídlo

Slavnostním přestřižením pásky symbolicky otevřel předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře dne 24. června 2004 nové sídlo Katastrálního pracoviště v Moravských Budějovicích.

Do 30. května 2004 pracoviště poskytovalo služby zákazníkům v prostorách administrativní budovy na okraji města. Důvodem pro změnu sídla byla v první řadě snaha přiblížit a zpřístupnit úřad všem klientům, dalším důvodem bylo v současné době probíhající sladění územních působností katastrálních pracovišť s územními působnostmi pověřených obecních úřadů k zajištění jednotné územní veřejné správy.

V rámci této akce přešlo z Katastrálního pracoviště v Třebíči pod správu Katastrálního pracoviště v Moravských Budějovicích 22 katastrálních území. Zároveň s přesunem je nutné přestěhovat i veškerý písemný a grafický katastrální operát včetně pozemkové knihy. Operát je objemný a prostory bývalého sídla KP by kapacitně nestačily k jeho uložení, proto Ing. Vladimír Hanák, ředitel KP, začal již během loňského roku jednat se zástupci několika subjektů v Moravských Budějovicích. Díky cílenému úsilí ředitele KÚ a ředitele KP se podařilo získat ve středu města k pronájmu prostory budovy bývalé Rodinné záložny.

V průběhu stěhování celého katastrálního pracoviště nedošlo k přerušení provozu, pouze bylo na necelý týden omezeno poskytování některých služeb. Touto cestou děkujeme všem za pochopení.

Katastrální pracoviště v Moravských Budějovicích dnes najdete v horní části krásného starobylého náměstí, ve směru na Znojmo.

Všem klientům KP přejeme, aby k jejich spokojenosti přispělo nejen příjemné prostředí nových prostor KP, ale i příjemní a ochotní úředníci a zaměstnancům KP v Moravských Budějovicích přejeme hodně úspěchů v jejich práci.

(jedl)

vyvěšeno: 19.07.2004
ID článku: 1370


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]