[Home Page]

Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!

Česká asociace pro geoinformace zahájila 27.7.2004 vernisáží již pátou výstavu Územní plánování digitálně. Loňská výstava byla vyvezena a předvedena na fakultě architektury STU v Bratislavě, letos je výstava již počtvrté k vidění v Martinickém paláci Útvaru rozvoje hl. města Prahy na Hradčanském nám. 8. Navštívit ji můžete ve všedních dnech od 8 do 17 hodin až do 12.srpna.

Na výstavě určené specialistům a zájemcům o územním plánování a geoinformatiku najdete soutěžní plakáty, které byly vystavené na letošním semináři ÚP a GIS Vranov 2004. Jde o špičková řešení ukazující, jak současní čeští urbanisté projektují, jak úřady veřejně projednávají a publikují územní plány, urbanistické studie, prognózy, investiční záměry. Postery ukazují, jak lze inteligentně úřadovat nad složitě strukturovanou dokumentací, která pojednává o současném a budoucím uspořádání území.

Laikovi se mnohé prezentace mohou zdát nesrozumitelné, znalci a praktikové však i bez doporovodných komentářů rozpoznají, jak malý krůček zbývá k tomu, aby kdokoli v této zemi a koneckonců globálně na internetu mohl vyhledat libovolnou lokalitu a zjistit, zda tam lze stavět, zda pro něho má význam zakoupit nebo naopak prodat pozemek, jaké limity bude muset dodržet, na jaké bariéry narazí.

Obyčejného plátce daní nemusí zajímat, jak ČR hodlá implementovat PSI směrnici EU o dostupnosti veřejných informací (public sector information), za své daně si ale bezpochyby zaslouží rychlou, přesnou a obecně dostupnou službu veřejné správy na úrovni doby. Za nástroj poslouží GIS (geografický informační systém) a GIT (G.I.technologie). Obsah a pravidla zajistí územní plánování.

Vranovské semináře ÚP a GIS již 7 let napomáhají dosažení tohoto jednoduše znějícího cíle. Výstava na Hradčanech je malým poděkováním firmám a lidem, kteří problémy na rozhraní oborů GIS a ÚP dokážou řešit a vyřešit. Výstava dokumentuje, že v ČR umíme používat špičkové technologie, že nejde o žádný lokální folklór ani výstřelky tichých počítačových bláznů. Jde o mnohem více: výstava je za prahem proklamací, je o realitě informační společnosti. Dokumentuje know-how, které nespadlo z nebe a má zatím nedoceněné možnosti dalšího využití.

-JiHi040728-

vyvěšeno: 16.08.2004
ID článku: 1382
další informace: www.cagi.cz/novinka.php?id=125

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Drahomíra Zedníčková a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server] GISZ domova [Pošta]