[Home Page]

Seminář Digitální kartografie IV

Kartografická společnost ČR zve na seminář „Digitální kartografie IV“, který se bude konat ve středu 15. září 2004 od 10,00 hod. v budově Městského muzea v Sedlčanech (pravý horní roh náměstí – proti nemocnici) s následujícím programem :

1. Digitální tisk a možnosti jeho využití v kartografii (Mikšovský)
2. Využití digitálního produkčního systému v oblasti vojenské kartografie (Wildmann, Stehlík)
3. Přestávka
4. Přímý digitální tisk – DICOPRESS 500 a jeho využití při tisku civilního státního mapového díla (Kučera, Křížek)
5. Zpracování ZM 1:25 000 ze ZABAGED (Kocurová, Svoboda)

Registrace účastníků proběhne od 9,30 do 10,00 hod. v přednáškovém sále muzea. Během přestávky bude podáno malé občerstvení.

Po přestávce na oběd (cca od 13 hodin) se uskuteční pro zájemce exkurze na pracoviště Zeměměřického úřadu v Sedlčanech s prohlídkou pracoviště DICOPRESS.

Vložné pro členy Kartografické společnosti ČR se stanoví ve výši 50,-Kč, pro nečleny 150,-Kč (úhrada přednáškového sálu + občerstvení).

Za Kartografickou společnost ČR M.Mikšovský, v.r., J.Kučera, v.r.

vyvěšeno: 26.08.2004
ID článku: 1392
další informace: www.czechmaps.info/data/aktuality.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vít Voženílek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server] KartografieZ domova [Pošta]