[Home Page]

Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN

Předmět (Subject): dotaz
Datum (Date): 7.9.2004 20:52
Od (From): "....."

Dobrý den!
Rád bych se dozvěděl, jak se má správně obnovit parcela ze zjednodušené evidence do KN?
Vlastníme parcelu ve zjednodušené evidenci o výměře asi 4 ha, jejíž součástí je jedna malá parcela KN vedená jako ostatní plocha a dále zasahuje do dvou dalších parcel KN, přičemž jedna je vedena jako ostatní plocha a druhá jako orná půda. Většina výměry zasahuje do parcely vedené jako orná půda. Pracovník katastrálního úřadu nejdříve při ústním jednání tvrdil, že parcele při obnově přidělí druh pozemku podle převládající části, tedy orná půda. Posléze však vydal opravu, kdy parcelu rozdělil na dvě nové parcely KN, jednu ornou půdu (obsahovala část, která dříve zasahovala do parcely KN orná a dále celou parcelu KN ostatní plocha-na té se nachází náletové dřeviny) a druhou parcelu ostatní plocha (dříve část, která zasahovala do parcely KN ostatní plocha). Domnívám se, že měl buď dodržet původní ujednání, nebo rozdělit parcelu na tři nové parcely (dvě ostatní plocha a jednu orná půda).

Rád bych věděl, jak se má správně postupovat dle zákona či vyhlášky, zda mám podat námitku a jak docílit toho, aby byla parcela opět jedna a ne dvě (s rozdělením parcely nesouhlasíme).Vzhledem k tomu, že běží lhůta na podání námitky, byl bych moc vděčný za brzkou odpověď.

Velice děkuji

...

vyvěšeno: 08.09.2004
poslední aktualizace: 05.12.2006
ID článku: 1438


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]