[Home Page]

Interoperabilitou k mobilitě

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky a Česká asociace pro geoinformace vás zvou k účasti na mezinárodním sympoziu Interoperabilitou k mobilitě.

Uskuteční se 23. - 26. 1. 2005 v porubském areálu VŠB-TU Ostrava.

Záštitu nad sympoziem převzali: ministr informatiky ČR Vladimír Mlynáře, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský, primátor města Ostravy Ing. Josef Zedník a Jeho Magnificence prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., rektor VŠB-TU Ostrava

Předpokládané tématické okruhy:
1. Interoperabilita, metadata a standardy
2. Globální, evropská a národní geoinformační infrastruktura
3. Internetové technologie pro geoinformatiku
4. Mobilní geoinformační technologie, GPS a LBS
5. Dálkový průzkum Země
6. Správa prostorových dat a datové sklady
7. Vizualizace prostorových dat
8. Prostorové analýzy a simulace v geoinformatice
9. Aspekt času v GIS (Time GIS)
10. Systémy pro podporu rozhodování a expertní systémy v geoinformatice
11. Open Source a free GIT aplikace
12. GIT v inženýrských sítích a dopravních sítích.
13. GIT v provozně technických IS, správa technického vybavení.
14. GIT pro podporu telekomunikací
15. GIT pro podporu krizového řízení.
16. GIT pro geologii a těžbu nerostných surovin
17. GIT pro jiné aplikace Nabízíme pracovní semináře:
18. Mobilní GIS
19. Internetové technologie pro geoinformatiku
20. Autorské právo v oboru geoinformatiky
21. LIDAR a jeho aplikace
22. UML pro GI
23. Budování evropské GII - INSPIRE, GINIE a další projekty
24. Vizualizace prostorových dat (2D, 3D, 4D)
25. Interpolace ve 2D a 3D
26. Interoperabilita v praxi

Vyjádřit zájem o účast na seminářích můžete na: http://gis.vsb.cz


Organizační garant sympozia:
SYMMA Reklamní agentura spol. s r.o., Kounicova 13, P.O.Box 643, 661 43 Brno, Tel., Fax: 549 123 256, Mobil: 607 650 654,
E-mail: symma@quick.cz

Sekretariát sympozia:
Dagmar Adámková, Institut geoinformatiky, VŠB –TUO, 17.listopadu 15, Ostrava – Poruba, 708 00 Tel: 597 324 443, Fax: 596 918 589
E-mail: dagmar.adamkova@vsb.cz

Termíny:
30.9.2004
- zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně rozšířeného abstraktu (min. 500 slov, anglicky)
15.10.2004 - vyrozumění o přijetí referátů
30.11.2004 - konečná uzávěrka referátů pro sborník
22.11.2004 - rozeslání 2. cirkuláře
7.1.2005 - konečný termín zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné
15.1.2005 - konečný termín zaslání závazných přihlášek za plné vložné a bez možnosti zajištění ubytování

Aktuální informace:
http://www.symma.cz/programy_2005/gis05_cz.htm, http://gis.vsb.cz

redakce

vyvěšeno: 14.09.2004
ID článku: 1441
další informace:gis.vsb.cz
www.symma.cz/programy_2005/gis05_cz.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
GIS
GPS DPZ
Školství Internet
[Pošta]