[Home Page]

Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

Vážená redakce,
měla bych na vás velkou prosbu. Náhodou jsem se na internetu dočetla, že podle vyhl. 190/1996 Sb. par. 77 mají být všichni sousedé přizváni k vyměřování pozemku, který s nimi sousedí. Mám podobný problém na chatě. Soused, jehož pozemek je od mého oddělen cestou, si odkoupil od Obecního úřadu ještě kousek parcely, která s ním sousedí. Při vyměření byla zúžena cesta na cca 4,3 m, což je méně než v jiných úsecích.
Podle zobrazení na kat. mapě má být tato cesta 5 m.
Mohli byste mi prosím zodpovědět, jestli jsem měla být přizvána jako majitelka sousedního pozemku k vyměřování podle výše uvedené vyhlášky, i když můj pozemek přímo s tímto nesousedí? Nebo měl být přizván Obecní úřad jako majitel cesty? Šířka této cesty se mě také dotýká.

Pokud byste mi mohli odpovědět na tento dotaz, tak mockrát děkuji.

Lenka Nováková novakoval@ppas.cz

redakce

vyvěšeno: 15.09.2004
ID článku: 1442
další informace: webold.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2004/


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] Vševědna [Pošta]