[Home Page]

VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

Vážení kolegové,
v příloze posílám organizační pokyny Konference KN v Žilině pro ty z Vás, kdož by se chtěli přihlásit (čestnými hosty jsou pan Jiří Síma a já). Přes 40 přihlášek rozeslal Jiří Vaingát členům Informačního centra ČSGK, z resortu ČÚZK se účastní až 35 lidí. Opsané organizační pokyny Vám posílám z toho důvodu, že právě teď nevím, zda bílý text na tmavě modrém pozadí pozvánky bude dobře čitelný po naskenování.

Zatím ani nevím, jak - a tedy kdy (odpoledne 20.10 nebo v noci 21.10.) - se do Žiliny budu dopravovat, prosím tedy o informaci ty z Vás, kteří by eventuálně jeli do Žiliny autem. Například dnešní oslavenci Václav Slaboch a Václav Čada (přeji Vám vše nej...), případně jiní - ozvěte se prosím. O informaci o způsobu a čase dopravy prosím i pana Jiřího Šímu. Pak zařídím telefonicky nebo elektronicky vše potřebné.

Aby toho nebylo dost sděluji, že mám u sebe dvě pozvánky na konferenci "Nové technologie v geodézii a kartografii" organizovanou KGK (předseda Vladimír Stromček), SZGK (předseda Štefan Lukáč) a Kartografickou společností SR (předseda Jozef Čižmár) ve dnech 19. a 20.10.2004 v kulturně společenském centru Fontána v Piešťanech (skenovanou pozvánku a přihlášku přikládám). Slovenští přátelé nám nabízí 4 po sobě jdoucí dny na Slovensku. Opět prosím o rychlé sdělení, zda se někdo nepřihlásíte, u mne to již přesahuje časové možnosti absentovat v práci a i dovolená mi začíná nějak nevycházet (5. a 6.10. na ČÚZK předsedám zkušební komisi zkoušek UOZI). Zejména, když uvažujuji s účastí na 12. Slovenských geodetických dnech, které se konají netradičně brzy - 4. a 5.11.2004 v Bratislavě. Účast nabízím komukoliv, třeba i brňákům, kteří nebudou 4.11.2004 na semináři Spolku zeměměřičů Brno v Třebíči (lektoři doc. Fiala, Nedvídeka další ....).

Přeji pěkný den a čekám na odezvu,
Petr Polák

VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
21.10 a 22.10.2004 Žilina - Dům techniky ZSVTS

Organizační pokyny pro účastníky


Místo konání:
Dům techniky ZSVTS, ulice Vysokoškolákov č. 4, 010 08 Žilina sál č. 327 ve III. patře

Doprava:
autem směr sídliště Vlčince ROSINA ze stanice vlaku i autobusu MHD č. 3 do stanice „Spanyolova“ odtud pěšky asi 5 minut MHD č. 6 vystoupit na stanici „Plaváreň“

Prezence účastníků:
21.10.2004 8:30-10:00 hod.

Začátek programu 21.10.2004:
10:00 hod.

Ubytování:
účastníci hradí individuálně v hotelu Hotel Garni (Dům techniky ZSVTS), Hotel Slovakia, Hotel Slovan

Kontakty:
Dům techniky ZSVTS, Vysokoškolákov č. 4, 010 08 Žilina
Organizační garant Mgr. Stano, tel. + 421 41 5650 803 nebo + 421 41 5650 804 e-mail: domtech@domtechza.sk

Úrad geodézie kartografie a katastra SR, Ing. Bada , tel. + 421 2 547 747 44
Předseda SSGK Ing. Maták, (mobil) + 421 907 518 071

Uzávěrka přihlášek účastníků:
5.10.2004
pokud to nestihnete, stačí nahlásit telefonicky nebo elektronicky organizačnímu garantovi

Vložné (včetně DPH):
1500,- Sk za konferenční náklady a stravování (2 obědy a večeře) Přednášející vložné neplatí !!

Bankovní spojení:
DEXIA banka Slovensko, a.s. Žilina, číslo účtu 5746737001/5600,
variabilní symbol: 42-04-03
konstantní symbol: 0308
IČO: 31577181
DIČ: 2020445614
IČ DPH: SK 2020445614

Hosté v rámci reciprocity:
Jiří Šíma, Petr Polák

Pozvánky a prihlasky naleznete na www.geoinformace.cz/zilina

Petr Skála

vyvěšeno: 30.09.2004
ID článku: 1452
další informace: www.geoinformace.cz/zilina

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Ze zahraničí
ČSGK
[Pošta]