[Home Page]

Odborně způsobilá osoba

Ustanovení § 3 zeměměřického zákona (č.200/1994 Sb. v platném znění) definuje odborně způsobilé osoby v našem oboru (ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání zeměměřického směru). „Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby“ (§3, odst.3 cit.zák.).

Víte, jak se to dá obejít? Založte si jsa osoba bez výše uvedeného (ale se znalostmi z praxe u geodetické firmy) živnost, jako zástupce si najděte geodeta a živnostenský list vám vydají. A pak už směle dělejte – ověření vám někdo dá (to je menší problém) za podíl na zisku a do rubriky „zaměřil“ v ZPMZ pro jistotu napíšete i jméno ověřovatele. Kdo to bude kontrolovat jestli měřil geodet a nebo negeodet? Obzvláště když máme tak stejná česká jména jako Novák, Svoboda, Novotný. To je další cesta k úpadku oboru a probíhá již několik let. Dá se s tím něco dělat?

Námitka proti tomuto, že u geodetických firem také dělají negeodeti – ale jako pomocní technikové (přípravné práce, kresličské,…), ale nikoli vedení prací. Proti duchu a podle mne i litery zákona č.200/1994 Sb. je už vůbec to, že na geometrických plánech jako „zhotovil“ či „zpracovatel“ je uvedena živnost fyzické osoby negeodeta. Co na to vykladači tohoto zákona?

(zs)

vyvěšeno: 01.10.2004
ID článku: 1454


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Zajímavosti Vševědna
[Pošta]