[Home Page]

Den GIS 2004

Ve středu 17.11.2004 si připomeneme nejen Den boje studentů za svobodu v ČR, ale tento den se ocitneme rovněž uprostřed týdne geografického uvědomění. Tato iniciativa společnosti National Geographic Society je každoročně zaměřená na zdůraznění skutečnosti, že člověk je nedílnou součástí planety Země, kterou svým chováním významně a nepřehlédnutelně ovlivňuje a že lidská komunita může dále existovat jen za předpokladů udržitelného rozvoje. Tradiční součástí týdne geografického uvědomění je i Den GIS. Jedná se o osvětovou akci, kdy na celém světě probíhají přednášky, workshopy, jsou otevírány výstavy, pořádány dny otevřených dveří na školách a ve firmách tematicky zaměřené na geografické informační systémy a jejich přínos pro lidstvo a Zemi. Více informací o Dni GIS a o tom, jak se lze k této aktivitě připojit, je k dispozici na webové stránce http://www.gisday.com.

Den GIS jako součást týdne geografického uvědomění byl poprvé pořádán v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. Zaměřen je především na vzdělávání mládeže.

Přehled jejich aktivit najdete na webové stránce věnované loňskému Dni GIS v České republice: http://www.arcdata.cz/akce/den-gis.

Organizátory letošního Dne GIS v České republice můžete nalézt na webové stránce: http://www.gisday.com pod odkazem Find an Event Near You. Po zadání příslušného státu se objeví seznam akcí, které budou v rámci Dne GIS v daném státě uspořádány.

Den GIS 2004 v České republice je pořádán pod záštitou České asociace pro geoinformace - www.cagi.cz. Časopis GEOinformace je mediálním partnerem CAGI.

redakce

vyvěšeno: 08.10.2004
ID článku: 1459
další informace:www.gisday.com
www.arcdata.cz/akce/den-gis
www.gisday.com
www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
GIS
Zajímavosti Z domova
[Pošta]