[Home Page]

Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

KARLOVY VARY (6.10.2004) - Na slavnostním večeru pořádaném v rámci mezinárodního festivalu turistických filmů Tourfilm byly vyhlášeny nejlepší tuzemské multimediální produkty propagující cestovní ruch. Rovněž zde byla vyhlášena nejlepší díla v soutěži Tourmap. Ceny za nejlepšího prúvodce převzal zástupce vydavatelství freytag&berndt pan Kotouč a cenu za elektronické mapy IDNES ředitel multimediální divize Stanislav Holec a zástupce firmy Plánstudio, jež zpracovává pro tento web mapy, Vladimír Popov. Cena italskému vydavatelství Instituto geografico DeAgostini, jejíž zástupce se nemohl předávání cen zúčastnit, bude předána při jiné příležitosti.
Připomínáme, že do prvního ročníku této soutěže bylo přihlášeno celkem 101 titulů od celkem 23 vydavatelů a nakladatelů z evropských zemí a z Kanady. Porota, ve které zasedli zástupci medií, odborných škol, Centrály cestovního ruchu, kartografové a geografové, nominovala z každé kategorie několik titulů do užšího výběru, z nichž poté vyšla vítězná díla. Celý večer byl ve znamení cestování do Číny. Hosté z Asie sebou totiž přivezli značné množství prospektů o zemi příštích olympijských her a tanečnice, jež se předvedly při folklórních a baletních vystoupeních.
Porotci vybírali z více než stovky titulů, které do soutěže přihlásila vydavatelství a nakladatelství z České republiky, ze Slovenska, z Polska, z Maďarska, z Ukrajiny, z Ruska, z Itálie, ze Švýcarska a z Kanady. Nebylo vůbec jednoduché tato díla hodnotit ve třech katagoriích, neboť vedle polygraficky a knihařsky náročně zpracovaných publikací, byla hodnocena i jednoduchá , pro uživatele však šikovně a nápaditě vyřešená mapová díla. Z průvodcovské literatury vyzařovala barevnost, nápaditost a atraktivnost popisovaných lokalit a nebo celých států. U mapových produktů v elektronické podobě bylo rozhodování patrně nejtěžší, neboť je to produkt, který se každým dnem mění a navíc posuzovatele musí znát určité dovednosti s počítačem a znalosti o internetu a kartografii.
V kategirii map byl porotou jako nejlepší vybrán titul Autoatlas Evropy vydaný v Itálii vydavatelstvím Instituto geografico DeAgostini.
V kategoii průvodců byl porotou jako nejlepší vybrán původní český titul Norsko s CD průvodcem na cesty vydaný firmou freytag&berndt.
V kategorii elektronických map byl vybrán titul mapy.idnes.cz.
Pokud si chcete zajímavý soubor map a průvodců prohlédnout, tak to nebude tak zcela nemožné. Všechna do soutěže přihlášená díla budou předána do veřejně přístupné knihovny sídlící v budově Centrály cestovního ruchu v Praze na Vinohradské třídě.
\"Letošní Tourmap považujeme za nultý ročník a podle toho, kolik bylo zájemců a jak vypadal její průběh, nepochybuji, že se při využití prvních zkušeností bude v příštím roce opakovat,\" uvedl pro IDNES předseda poroty a člen výboru Kartografické společnosti ČR Jiří Šumbera.
Porota hodnotila kartografickou úroveň zpracování (čitelnost, přehlednost, srozumitelnost klíče) a rovněž aktuálnost informací a jejich vhodný výběr. V neposlední řadě porota brala v úvahu i praktičnost po technické stránce (intuitivní vyhledávání).
Mapy iDNES získaly hlavní cenu především kvůli snadnému ovládání a praktičnosti. \"Výhodou map iDNES je především fakt, že se s nimi dobře pracuje a jejich použití je snadné pro široké řady uživatelů,\" vysvětlil Jiří Šumbera, který v porotě zastupoval Kartograficku společnost České republiky.
Pro ilustraci, zda kategorie elektronických map byla porotou správně posouzena, uvádíme odkazy na všechny přihlášené servery:
mapy.idnes.cz
http://www.mapy.cz
http://www.mapyonline.cz/
http://www.turistika.cz
http://mapy.centrum.cz
http://www.cykloserver.cz/CykloServer/CsSIZbr.Asp?intRubrKis=1005
http://www.webmapy.cz/app/czechinvest/app/
http://www.mnichovice.info/Odkazy/Mnichovice-na-mape/mapa.html
O podmínkách účasti v soutěži Tourmap v roce 2005 a o možnostech se do ní přihlásit, budou vydavatelé a nakladatelé informování poprvé například na veletrhu Svět knihy 2005.

Petr Skála

vyvěšeno: 08.10.2004
ID článku: 1460

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Kartografie
Internet Z domova
[Pošta]