[Home Page]

Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

Dodatek č. 4 ke Struktuře výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí nabyl účinnosti 8.října 2004. Text Dodatku je ke stažení na stránkách ČÚZK (viz odkaz).

Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
Výměnný formát ISKN v textovém tvaru (nový výměnný formát - NVF) obsahuje podle zadané kombinace bloků popisné i grafické informace včetně dat o řízení (vzorky NVF ke stažení).

Formát lze vytvořit v těchto časových režimech:
prvotní data (z libovolného časového okamžiku po zavedení ISKN)
změny za zadané období (lze zadávat datum od - do včetně času)

Rozsah poskytovaných dat:
- územní jednotka (katastrální území, obec, okres, ČR),
- oprávněný subjekt,
- výběr parcel,
- výběr parcel polygonem v mapě.

Výměnný formát ISKN je popsán v dokumentech ke stažení.

redakce

vyvěšeno: 12.10.2004
ID článku: 1463
další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10157
www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server] Resort ČÚZKGIS [Pošta]