[Home Page]

Pozvánka na odborný seminář

Katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze
Kartografická společnost ČR a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ

si Vás dovolují dne 2.11.2004 (úterý), od 15 hodin, pozvat na odborný seminář z oblasti radarového mapování a blízké fotogrammetrie, který se bude konat v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze, místnost B 880 (8. patro budova B)

Program

Ing. Lena Halounová, CSc.
Nové poznatky v radarovém dálkovém průzkumu.

Habilitační přednáška určená pro posluchače doktorského studia oborů Geodézie a kartografie a Inženýrství životního prostředí. Přednáška bude zaměřena na nejnovější vývoj při měření radary v oblasti tematického mapování a v oblasti polarimetrie a intereferometrie, získané na konferencích EARSEL (Dubrovník, květen 2004), ISPRS (Istanbul, červenec 2004) a ENVISAT (Salzburk, září 2004).

Dr. Ing. Karel Pavelka
Geodetická expedice Nazca/Peru - záhadné kresby starých Inků

Poznatky z expedice HTW Dresden se spoluúčastí Fakulty stavební ČVUT v Praze (Dr. Pavelka). Největší grafický náčrtník světa z období 500 let před Kristem až 500 let po Kristu. Figurální kresby - pavouk dlouhý 45 m, ještěrka 180 m, kolibřík aj., tajemné soustavy přímých čar - prastarý astronomický kalendář nebo navigační systém mimozemských civilizací ? Odkaz německé badatelky Dr. Marie Reicheové. Soudobé průzkumné, měřické a mapovací práce.

Garant akce : prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Seminář je podpořen výzkumným záměrem MSM 210000007 " Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii".

redakce

vyvěšeno: 15.10.2004
ID článku: 1464


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]