[Home Page]

Katastr se musí reformovat

20.10.2004, Hospodářské noviny:
Katastr je jedno z přežívajících "úzkých hrdel reforem". Trhy související s jeho působností mají v podstatě dvě možnosti - buď přizpůsobit tempo katastru, nebo pracovat s vysokou mírou právní nejistoty, a tím i s riziky, která se promítají do všech cen a vztahů...
Celé znění viz další informace.

Předseda ČÚZK ing. Večeře si název zmiňovaného článku "vypůjčil" i pro svůj příspěvek na právě proběhlé VIII. konferenci o KN v Žilině a přiznal, že "ve světě existují modely, kde k zápisu do katastru dochází do 24 hodin". Rozhodnutí jakou cestu nastoupí náš katastr mají v rukách politici. Katastr má v sobě potenciál se samofinancovat jako služba společnosti v 21. století a nebýt úzkým hrdlem reforem. Je třeba jen pořádně nastavit pravidla fungování (a financování).

Radek PETR

vyvěšeno: 23.10.2004
ID článku: 1468
další informace: www.vugtk.cz/vystrizky/for_readers/rijen04/vugt1020.htm#c6


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Ze zahraničí
[Pošta]