[Home Page]

Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu

Významný představitel softwarového průmyslu, zakladatel a prezident americké společnosti ESRI, pan Jack Dangermond navštíví 13. konferenci uživatelů geografických informačních systémů (GIS) ESRI v České republice a přednese zde hlavní přednášku o dalším vývoji oboru.

Konference se koná ve dnech 4. až 5. listopadu 2004 v pražském Kongresovém centru.

Společnost ESRI (Enviromental Systems Research Institute), která je podle průzkumů trhu největším světovým výrobcem software pro GIS, založil Jack Dangermond v roce 1969 v Redlands ve státě Kalifornie (USA). Dangermond zásadním způsobem ovlivnil vznik a rozvoj oblasti geografických informačních systémů. Je uznávaným odborníkem nejen na komerční, ale i na akademické půdě. Je autorem stovek prací, přednášek a článků zaměřených na technologii GIS, které byly publikovány v časopisech a konferenčních sbornících z různorodých oblastí – fotogrammetrie, plánování s využitím informačních technologií, ekologie, kartografie a dalších. Za svůj přínos v oboru GIS získal celou řadu nejrůznějších ocenění vydávaných mnoha organizacemi, z nichž jmenujme např. Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, Asociaci geografů USA a další. Mimoto je členem odborných komisí a výborů organizací, mezi které patří např. NASA, Národní akademie věd a Národní centrum pro geografické informace a analýzy (NCGIA). Jack Dangermond je držitelem čestného doktorátu Maďarské univerzity, Městské univerzity v Londýně, Redlandské univerzity a Ferriské státní univerzity. www.esri.com

Jack Dangermond, který po dlouhých devíti letech navštíví Prahu, se kromě vystoupení na konferenci setká s některými významnými osobnostmi z veřejné správy i soukromého sektoru ČR.

redakce

vyvěšeno: 02.11.2004
ID článku: 1471
další informace: www.esri.com


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server] GISŠkolství [Pošta]