[Home Page]

GIS a IS ERÚ

Na konci října byl spuštěn do provozu GIS Energetického regulačního úřadu. Tento projekt řeší nejen dodávku klasických GIS technologií (ArcGIS, T-MapServer) a geografických dat, ale také implementaci databázových aplikací, které jsou samozřejmě s GIS propojeny.

Geografické informace jsou zaměstnancům zpřístupněny pomocí T-MapServeru. Vyspělejším uživatelům je k dispozici ArcGIS (na úrovni aplikace ArcView), k němuž je dodáno komunikační rozhraní umožňující vyhledávání v registru adres ÚIR-ADR. Podkladem pro obě aplikace jsou rastrová data od společnosti SHOCart a vektorová data v podobě ArcČR 500.

Základem pro databázové aplikace se stala technologie T-WIST. Registr adres je zpřístupněn pomocí aplikace T-WIST ÚIR, který je propojen do mapy pomocí adresních bodů. Vedle toho vznikla speciální agenda - Evidence subjektů ERÚ. Tato T-WIST aplikace je určena pro evidenci držitelů energetických licencí a provozoven a s nimi souvisejících informací. Umožňuje lokalizaci jednotlivých subjektů v mapě a tisk sestav. Obsahuje nástroje pro vkládání a aktualizaci souřadnic energetických subjektů a umožňuje vyhledávání jednotlivých položek o evidovaných subjektech.

zprávy z firmy T- MAPY

vyvěšeno: 11.11.2004
ID článku: 1483
další informace: www.tmapy.cz/public/tmapy/cz/_aktualne/_novinky/eru.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel zprávy z firmy T- MAPY a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server] GIS [Pošta]