[Home Page]

Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000

Atlas formálně sestává ze sady ortofotomap a místopisného rejstříku. Úvodem se čtenář dozvídá o profilu společnosti GEODIS BRNO a o technických podrobnostech sestavování tohoto unikátního díla. Předmluvu za autorský kolektiv podepsal ing. Karel Sukup, ředitel divize fotogrammetrie GEODISu BRNO.

Trojjazyčná legenda (v češtině, angličtině a němčině) se vesměs týká nadstavbových prvků atlasu, tedy kresby umístěné „nad“ vlastní ortofoto. Zahrnuje na 40 prvků zejména z oblasti dopravní sítě (silnice, železnice, letiště, lanovky a lyžařské vleky s dalšími podrobnostmi), správního a územního členění (státní a krajské hranice, hranice NP a CHKO), vodní toky, hraniční přechody, turisticky zajímavé objekty (přístupné a nepřístupné hrady, zámky a zříceniny, rozhledny, jeskyně, pomníky), různé kategorie místopisu (popisky měst, obcí, kót s udanou výškou a orografických jednotek). Legendu uzavírá grafické měřítko. Větší názornosti atlasu by určitě prospěl značkový klíč k vlastnímu „snímkovému“ obsahu ortofotomap, které jsou provedeny v přírodě blízkých barvách.

Sadu 82 dvoustran ortofotomap uvádí jejich klad listů znázorněný na pozadí fyzické mapy České republiky s vybranou silniční sítí a připojený klíč k lokalizaci údajů jmenného rejstříku. Z kladu listů je rovněž zřejmé, že jednotlivé dvoustrany nebudou mít standardně severojižní orientaci.

Vlastní „snímková“ části atlasu vychází z více než 15 000 snímků, které pořídily kamery letadel společnosti GEODIS BRNO v letech 2002 a 2003. Kvalitní provedení ortofotomap a perfektní tisk čtenáře nejenže uvedou do celkové představy o právě prohlíženém území, ale rovněž do značných detailů. Použijeme-li lupu, lze najít a prohlížet i jednotlivé stavební objekty, což zatím žádný známý atlas neumožňuje. Podobně lze sledovat i detaily v otevřené krajině. V území za našimi hranicemi je rozlišení redukováno, neboť zde byly použity nepravě barevné syntézy družicových snímků Landsat z let 2000 a 2002. Díky velice kvalitní nadstavbě v podobě precizní vektorové kresby zmiňovaných tématických prvků legendy se čtenář může velmi dobře v území orientovat a používat atlas pro řešení množství nejrůznějších úkolů. Čtenář může nahlédnout i tam, kam dříve (a vlastně i nyní) jeho zrak spočinout nemůže, tedy do vojenských újezdů a rozsáhlých povrchových dolů (kupodivu Mostecko je na tom lépe než Sokolovsko a Karlovarsko). Vzhledem k tomu, že jsou důsledně uváděny podstatné turistické informace, pomocí atlasu lze velmi dobře plánovat pobyt v terénu. Chce-li navštívit některá typická území, atlas je mu velmi kvalitní nápovědou. V atlase jsou k vidění nejen četné krásy, ale i jizvy (mj. usazovací nádrže, velkolomy) ve tváři naší krajiny, což zatím nejširšímu okruhu českých čtenářů zůstávalo ukryto. Závěrem atlasu je připojeno 16 stran místopisného rejstříku.

Tuto novinku na českém kartografickém a knižním trhu vydal GEODIS BRNO vlastním nákladem a je prodávána za 1199 Kč. Vysokou kvalitou, obsahem i provedením zaplňuje mezeru v české kartografické produkci i nabídce, a tak může sloužit nejen jako netradiční velice praktická publikace, ale i jako skvělý dárek pro přátele doma i v zahraničí.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 12.11.2004
ID článku: 1484
další informace: www.geodis.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
Kartografie
DPZ Fotogrammetrie
Z domova
[Pošta]