[Home Page]

Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

U příležitosti své návštěvy ČR podepsal 5. listopadu 2004 prezident ESRI Jack Dangermond s prorektorem UK pro rozvoj Doc. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc. univerzitní licenční smlouvu (Institute of Higher Education Master Site Licence Agreement) na počtem neomezené provozování software ESRI. Univerzitní licenční smlouva spočívá v možnosti využívání software ArcGIS neomezeně na jakémkoli počtu pracovišť Univerzity. Mezi poskytnuté licence patří zejména:
- ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo)
- nadstavby ArcGIS Desktop (ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcPress pro ArcGIS, ArcGIS Publisher, ArcGIS Schematics, ArcGIS Survey Analyst, ArcScan pro ArcGIS, Maplex pro ArcGIS a další)
- ArcSDE pro správu geodat v relační databázi
- ArcIMS pro publikaci GIS na internetu/intranetu
- ArcPad pro práci v terénu
- nástroje pro vývojáře: MapObjects, NetEngine, ArcGIS Server, ArcGIS Engine

Geografický informační systém podporuje nejen rozvoj, ale i komunikaci mezi nejrůznějšími vědeckými disciplínami. Podle Jacka Dangermonda je GIS významným integračním prvkem na mnoha světových univerzitách.
V současnosti používají produkty ArcGIS na různých úrovních (software ArcView, ArcEditor, ArcInfo, jejich nadstavby a další software) na Univerzitě Karlově v Praze zejména lektoři a studenti Přírodovědecké fakulty, díky této univerzitní licenci však bude možné rozšířit využití GIS také na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Licence budou moci využít i všechny ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

zdroj tiková informace ARCDATA Praha

vyvěšeno: 12.11.2004
ID článku: 1486


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
GIS
Software Zajímavosti
Z domova
[Pošta]