[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj

[na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

Z Prahy se nyní přesuneme do Moravskoslezského kraje. V tomto regionu se nachází Technická universita - Vysoká škola báňská (kde probíhá výuka důlního měřictví) a také další ze základních nivelačních bodů (ZNB).

Krnov - Základní nivelační bod XI.

Základních nivelačních bodů je na území ČR rozmístěno celkem dvanáct a slouží k zajištění České státní nivelační sítě (ČSNS). Jsou stabilizovány ve vhodně vybraných lokalitách stanovených na základě geologických posudků. Stabilizace ZNB jsou provedeny v neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem. Výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

Opava - Praskova 11, Václav Merklas, (1809 - 1867)

Na budově katastrálního úřadu v Opavě je pamětní deska od Julia Pelikána, věnovaná Václavu Merklasovi.

ZDE ŽIL VÁCLAV MERKLAS
1809 - 1866
KARTOGRAF A RYTEC.
ZAVEDL PRVNÍ VÝROBU ČESKÝCH
GLÓBŮ A VYDAL PRVNÍ ČESKÝ
KAPESNÍ ZEMĚPISNÝ ATLAS

Během let 1842 až 1858 vydal celkem pět atlasů v různém stupni rozpracovanosti. Některé vycházely po jednotlivých mapových listech, některé z nich byly nedokončeny, další měly několik různých vydání. Působil též v Roztokách u Prahy

Opava - Horní náměstí čp. 158, Johann Palisa, (1848 - 1925)

NA TOMTO MÍSTĚ STÁL DŮM,
VE KTERÉM SE NARODIL
JOHANN PALISA
ASTRONOM EVROPSKÉHO VÝZNAMU
7. 12. 1848 - 2. 5. 1925
SIC ITUR AD ASTRA
VĚNOVALA VŠB TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY

Latinský text se dá přeložit: "Tak se stoupá ke hvězdám".

Světově proslulý astronom Johann Palisa se narodil v Opavě. Objevil velké množství planetek. Z nich jmenujme např. Opavia (číslo 255/rok objevení 1886), Silesia (257/1886), Bruna (290/1890), Benda (734/1912) a Picka (803/1915). Jeho jméno nese planetka Palisana (914/1919) a planetárium Vysoké školy báňské - technické university v Ostravě - Porubě. Viz http://planetarium.vsb.cz/html. V budově VŠB se nachází bysta Jiřího Agricoly, deska popisující historii výuky báňského školství a sbírka historických geodetických přístrojů akademika Františka Čechury (viz str. 35).

Ing. Jan Ratiborský, CSc.
ratiborsky@fsv.cvut.cz
busta_agricola_vsb.jpg, 5 kB deska_vsb_ostrava.jpg, 4 kB merklas.jpg, 3 kB palisa.jpg, 9 kB

redakce

vyvěšeno: 15.11.2004
poslední aktualizace: 28.11.2004
ID článku: 1499


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] Zajímavosti [Pošta]