[Home Page]

Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

BRNO (9.-10.11.2004) - Kdo se vydal na jubilejní 40. Brněnské geodetické dny, musel si najít na plánu moravské metropole cestu ke zdejší Spořitelní akademii. Uvnitř bankovního vzdělávacího domu se totiž konalo tradiční každoroční zeměměřické setkání. Na dvoudenní sešlosti geodetů jako první vystoupil předseda ČÚZK Karel Večeře.
V přednáškovém sále pod skleněnou kopulí přiznal, že v roce 1962, kdy se konaly první geodetické dny, mu byl necelý rok.Ve svém projevu první muž českého katastru vyzval ke spolupráci všech geodetů - tedy těch, kteří působí ve státní správě v resortu ČÚZK, s těmi, jež pracují mimo jeho resort. Tuto spolupráci by si představoval i tak, že na odborných setkáních podobným geodetickým dnům by vystoupili zástupci úspěšných soukromých firem a pohovořili například o firemní ekonomice a řízení, protože tyto zkušenosti mohou být poučné i pro státní správu. Karel Večeře se pochlubil s novinkami svého resortu, když upozornil na produkty , které přístupné na Internetu slouží bezplatně od roku 2004 občanům.
Ochuravělou Jelenu Hudcovskou, která je predsedničkou slovenského resortu geodezie, kartografie a katastru nehnutelností, omluvil ředitel odboru Andrej Vojtíško a za ní, řekl mnoho zajímavých informací. Slovenský ČÚZK má 2300 zaměstnanců, jehož činnost je řízena podle obdobných zákonů, jaké máme v Česku. Na Slovensku, kde je rovněž možné informace z KN sledovat na Internetu, se chystají k radikální organizační změny na několika obvodních bratislavských a košických katastrálních pracovištích, z nichž vzniknou jednotné úřady v těchto městech. Úředníci na Slovensku nyní prodělávají nejrůznější školení zakončovaná zkouškami. Řečník se také zmínil o tom, že na Slovensku sílí politické názory o zařazení resortu pod ministerstvo spravedlnosti nebo zemědělství.
Čtyřicetiny informačních dnů v Brně připomenul pamětník těchto odborných akcí Milan Klimeš. Málo se ví, že původcem všeho byl pracovník pozdější Geodezie Brno Jindřich Kubín, jehož napadlo ve stejný čas, jako se koná strojírenský veletrh v Brně, pořádat pravidelné geodetické burzy. “Dodnes jsou sborníky z konferencí a katalogy z výstav zlepšovacích návrhů dokumentem doby,” poznamenal Milan Klimeš.
Další blok přednášek by se dal nazvat Český úřad zeměměřický a katastrální se představuje. Blok odstartoval muž zodpovědný za informatiku resortu ČÚZK Vít Suchánek pojednáním o rozvoji informačního systému KN v souvislosti s rozvojem ITC. Jan Řezníček ze ZÚ Praha představil databázi bodových polí, kterou si můžete prohlížet i z domova na Internetu. Milena Procházková se zabývala současným stavem a budoucností katastrálních map digitalizovaných. Josef Jirman pohovořil o dálkovém, přístupu k informacím o KN a o nahlížení do KN. Místopředseda ČÚZK Oldřich Pašek si posteskl, že 72,3 % katastrálních map zůstává v analogovém tvaru, přičemž velkou část map nelze zatím vůbec zpracovat pro nedokončená zcelení, příděly a pozemkové úpravy. Dozvěděli jsme se, že resort stále pro zeměměřiče zhušťuje bodová pole tak, aby se měření dala vhodně připojit z dostupných bodů. Předpokládá se, že brzy si budou moci zeměměřiči rezervovat parcelní čísla i pomocí elektronické pošty.
U řečniště se objevil během krátké doby opět Andrej Vojtíško, který v Brně přednesl další referát tentokrát o budování sítě WAN a sítě permanentních stanic na Slovensku. František Bartoš, který v tuto dobu řídil jednání, se pak marně snažil vyvolat diskusi k přejímání výsledků měření GPS do KN. S připraveným refreátem se přihlásil jen vysokoškolský profesor a předseda vědecké rady VÚGTK Jan Kostelecký, který se zmínil, kde v dohledné době budou zřízeny pevné stanice a ty překvapivě nebudou jen na budovách katastrálních pracovišť, ale i na budovách vysokých škol v Plzni a v Brně.
Další blok přednášek měl jiný spád, přestože patřil pozemkovým úpravám. Po příspěvku úředníka Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství Kamila Kaulicha, který dal řeč na téma o nesměňovaných pozemcích při obnově katastrálního operátu cestou pozemkových úprav, k mikrofonu přistoupil Milan Pavlík, který o tom, o čem mluvil Kamil Kaulich, referoval z pohledu vyhotovitele. Bohuslav Volný se k tématu připojil také, když všem pověděl, jak se nesměňované pozemky zapisují do KN. Dva kolegové ze Slovenska Matúš Siman a Peter Vajs napsali další referát o činnosti geodetů při pozemkových úpravách na východě od českých hranic.
Závěrečná část prvního dne jednání byla zaměřena na soudní zeměměřictví, pokud se tak dají nazvat příspěvky Alebrta Bradáče a Václava Kellnera. Po přečtení přednášky Ladislava Plánky, víme, že do posuzování projektů velkých dopravních staveb významně zasahuje geograf a odborník přes životní prostředí.
Druhý den si přišli na své ti, kterým až dosud chyběla v Brně inženýrská geodezie. Znalci tohoto zaměření se odborně vyřádili například ve Vladislavském sále Pražského hradu, jako například autoři referátu o posunech a přetvoření tohoto historického sálu Jaromír Procházka s Pavlou Vobořilovou, dále na vodním díle Gabčíkovo, kde zase čtveřice geodetů Lukáč, Kožar, Balgová a Gróf získala cenné zkušenosti při měření, monitorování a vyhodnocení deformací této stavby na Dunaji. Michal Pavlík ví, jaké jsou možnosti laserového skenování pro dokumentaci ocelových konstrukcí a dvojice zeměměřičů Bureš – Dupal, zase ví, jaké jsou rektifikace robotizované linky na svařování karoserií v automobilce BMW v Oxfordu.
Ti, kteří ještě neslyšeli Václava Čadu, jak si představuje koncepci vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací, měli k tomu v Brně příležitost při závěrečném bloku přednášek, po kterém byli chytřejší ti, kteří neznali vazby procesů územního řízení a stavebního řádu na výkon zeměměřických činností v podání Petra Poláka. Do tohoto závěrečného bloku patřily podle programu ještě příspěvky o GISu v Jihomoravském kraji (Vladimír Klimeš) a o využívání státních mapových děl pro výkon veřejné správy (Jiří Hiess).
Součástí jubilejních odborných dnů v Brně byla doprovodná výstava, jež se zúčastnilo několik firem představující své programy, služby a nabízející převážně dovezenou techniku a společenský večer, při kterém se účastníci jubilejních odborných dnů při moravském vínku nejenom pobavili, ale domlouvali se , jak obor, který je živí, zachovat v trvale udržitelném stavu.
Sborník přednášek, jež vyšel pro účastníky Dnů v Brně naleznete například v knihovně VÚGTK ve Zdibech.
Fotografie od Ing. Krmáře (Spolek zeměměřičů Brno) a od Petra Skály (ČZÚ Praha) neleznete na webových stránkách vimevite.cz, jež podporují výuku zeměměřictví na ČZU Praha.

Petr Skála

vyvěšeno: 17.11.2004
ID článku: 1501
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=95

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Pozemkové úpravy Z domova
[Pošta]