[Home Page]

Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR

PRAHA, 22. listopadu 2004 – Sdružení Nemoforum pořádá dne 25. listopadu 2005 v prostorách Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, konferenci u příležitosti 5. výročí svého založení.
Nemoforum bylo založeno v říjnu 1999 jako jeden z výsledků projektu EU Phare, který pro Český úřad zeměměřický a katastrální zajišťovala nizozemská agentura Kadaster International. Vznik Nemofora byl inspirován zkušenostmi z Nizozemska, kde již řadu let působí Nizozemská rada pro geoinformace RAVI.
Posláním Nemofora je se na základě spolupráce institucí z veřejné, profesní i akademické sféry podílet na vybudování funkčního e-governmentu v České republice, který jejím občanům umožní – v oboru informací o nemovitostech a o území – rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou.
Záměrem Nemofora je v souladu s evropským i světovým vývojem a za účelem uspokojení potřeb uživatelů, pořizovatelů i správců těchto informací přispívat k řešení nejrůznějších problémů.
Za pětileté období své činnosti Nemoforum realizovalo řadu projektů a seminářů, aby
• vytvářelo prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a koordinaci činností v oblasti informací o nemovitostech a území;
• zpracovávalo podklady a připomínky k odborným a legislativním materiálům z pohledu svých členů – zástupců institucí z veřejné, soukromé i akademické sféry;
• účastnickým institucím Nemofora navrhovalo kroky, podporující rozvoj a zlepšení koordinace při řešení problémových oblastí;
• přispívalo k posilování vazeb na evropské a globální geoinformační iniciativy, zprostředkované účastnickými institucemi.

Členy Nemofora jsou za veřejnou platformu Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Svaz měst a obcí ČR, za profesní platformu Česká asociace pro geoinformace, Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, Masarykova univerzita Brno, Notářská komora ČR, Správci sítí východních Čech, Komora geodetů a kartografů, Správci sítí středních Čech, Západočeská univerzita v Plzni, Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR, Sdružení pro dopravní telematiku ČR.

„Jsem příjemně překvapena zájmem odborné veřejnosti o akce pořádané sdružením Nemofora a růstem členské základny," prohlásila předsedkyně Nemofora ing. Veronika Nedvědová.
Konferenci zahájí předsedkyně Nemofora, poslankyně Parlamentu ČR ing. Veronika Nedvědová (ODS). Na konferenci vystoupí ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ing. Karel Večeře, prof. Bas Kok z RAVI, Holandsko a Karel Welter z Kadaster International, Holandsko.
Na konferenci budou představeny vize sdružení Nemoforum na další období, přednesené místopředsedou Nemofora ing. Oldřichem Paškem.

Další informace poskytne:
ing. Růžena Zimová, CSc.
nemoforum@cuzk.cz
www.cuzk.cz/nemoforum

Růžena Zimová

vyvěšeno: 22.11.2004
ID článku: 1504
další informace:www.cuzk.cz/nemoforum
www.geoinformace.cz/index.php?id=1466

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Růžena Zimová a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server] Resort ČÚZKZ domova [Pošta]