[Home Page]

Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

Výměnný formát ISKN v textovém tvaru (nový výměnný formát - NVF) obsahuje podle zadané kombinace bloků popisné i grafické informace včetně dat o řízení (vzorky NVF ke stažení).
Formát lze vytvořit v těchto časových režimech:
prvotní data (z libovolného časového okamžiku po zavedení ISKN)
změny za zadané období (lze zadávat datum od - do včetně času)

Rozsah poskytovaných dat:
- územní jednotka (katastrální území, obec, okres, ČR),
- oprávněný subjekt,
- výběr parcel,
- výběr parcel polygonem v mapě.

redakce

vyvěšeno: 04.12.2004
ID článku: 1518
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=0&AKCE=DOC:20-VF_ISKNTEXT


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]