[Home Page]

Třebíčský seminář opět na výbornou

TŘEBÍČ (2.12.2004) - Podobně jako tradiční jarní třebíčské semináře o pozemkových úpravách, tak i jejich podzimní dvojče – seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi – úspěšně završil první desítku svých dějství. Na straně organizátorů z brněnského Spolku zeměměřičů vládla před vypuknutím akce trošičku větší nervozita, než v uplynulých letech: bohužel poprvé v maratónu třebíčských seminářů chyběl jejich zakladatel, neúnavný organizátor a duchovní otec – v létě zesnulý Ing. Jaroslav Kolman. Jeho památku ve svém úvodním proslovu připomněl ředitel ZKI Brno Ing. Bohumil Volný a všichni účastníci ji uctili minutou ticha.

Ač \"pouze\" čtyři lektoři, co osobnost, to pojem a magnet pro širokou odbornou veřejnost: docent Josef Fiala z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno široce rozvinul svůj příspěvek o věcných břemenech; posluchači museli hodně rozkmitat svoje tužky, aby stihli poznamenávat jeho odkazy na konkrétní právní předpisy či judikáty. Další ikona katastru, inženýr Adolf Vjačka z opavského pracoviště, nadchl zejména \"zeměměřickou část\" posluchačstva: deset Vjačkových tezí o problematice geometrických plánů a otázek souvisejících především s jejich aplikací do digitálních map bylo velice originálně zkoncipováno a rozvedeno.
Další dva lektoři měli v Třebíči svoji premiéru, které se zhostili více než úspěšně. Pražský soudce doktor Muzikář přednesl nejen svůj příspěvek na téma Odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů, ale posluchače podrobně uvedl i do související problematiky rozhodování civilních i správních soudů v záležitostech katastru. Odborný asistent Ústavu geodézie brněnského VUT Ing. Stanislav Kutálek, CSc. se věnoval tématu soudního znalectví v oblasti katastru nemovitostí a na konkrétních příkladech doplněných ukázkami rozličných druhů katastrálních map uvedl i historický exkurs až k počátkům stabilního katastru. Oba bloky přednášek a závěrečnou diskusi zkušeně moderovali a svými postřehy doplňovali osvědčení matadoři třebíčských seminářů: emeritní ředitel brněnského ZKI Ing. František Wágner a bývalý vedoucí pracovník KÚ Třebíč Michael Frýbort.
Pořadatelé ze Spolku zeměměřičů Brno za aktivní organizační podpory Katastrálního úřadu pro Vysočinu opět odvedli dobrou práci a pro téměř 250 posluchačů dokázali připravit jak zajímavá témata, tak i tradičně solidní zabezpečení a organizaci akce. Z akce bude taktéž vydáno dokumentační CD s audiozáznamy a fotogalerií. Odborná veřejnost se může těšit na příští rok, kdy již hned na jaře může zavítat do Třebíče znovu: na 11. ročník semináře Pozemkové úpravy.

Ivo Krčmář

Fotografie Iva Krčmáře z třebíčského semináře si můžete prohlédnout na webu, který umožňuje uveřejňovat fotografie
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=106

Děkujeme organizátorům, že v třebíčských odborných akcích nadále pokračují a tím uctívají památku zesnulého člena Rady ČSGK Jaroslava Kolmana, který tyto akce zakládal.

Rada Českého svazu geodetů a kartografů

vyvěšeno: 08.12.2004
ID článku: 1519
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=106

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server] Katastr nemovitostíZ domova [Pošta]