[Home Page]

Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

PRAHA (7.1.2005) - Rada Českého svazu geodetů a kartografů s hlubokým zármutkem oznamuje, že se zeměměřická veřejnost první lednový pátek rozloučila s Ing. Ondřejem Jeřábkem, CSc., který zemřel poslední rok den roku 2004. Bývalý odborný asistent katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze, v letech 1981-83 vědecký pracovník Laboratoře dálkového průzkumu Země při katedře fyziky byl laskavým a oblíbeným učitelem a kolegou. Narodil se 14.5.1916 v Praze, zeměměřická studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT ukončil (po znovuotevření vysokých škol) roku 1945. Ve válečných letech byl důlním měřičem ve Staňkově u Domažlic a zaměstnancem triangulačního oddělení protektorátního Zeměměřického úřadu Čechy a Morava. Po absolvování se stal asistentem prof. Potužáka na Ústavu praktické geodézie ČVUT a věnoval se především fotogrammetrii. Aktivně pracoval v Čs. vědeckotechnické společnosti a v Komisi pro dějiny věd a techniky, významně publikoval (je např. spoluautorem knihy “Čtení leteckých snímků”, Praha 1959). Po mnoho let spolupracoval s časopisem Geodetický a kartografický obzor. Byl předsedou ediční rady České matice technické a členem Klubu přátel Národního technického muzea v Praze. Nelze nepřipomenout, že donedávna ještě se svou manželkou vedl kurzy jógy pro seniory.
Bude nám všem chybět.

Pavel Hánek

vyvěšeno: 17.01.2005
ID článku: 1532

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] FotogrammetrieZ domova [Pošta]