[Home Page]

Střední Polabí na starých mapách

Střední Polabí na starých mapách je název pozoruhodné výstavy, kterou ve dnech 16.12.2004 - 28.2.2005 pořádá Polabské muzeum - Vlastivědné muzeum Nymburk spolu s tamějším gymnáziem. Autor expozice, gymnaziální profesor Mgr. Zdeněk Kučera, sestavil z domácích a zahraničních (dokonce zámořských) soukromých sbírek přitažlivou, reprezentativní kolekci starých map a atlasů. Snahou bylo představit i zajímavá, v publikacích a na výstavách méně frekventovaná kartografická díla. Ve třech sálcích regionálního muzea, jimž dominuje nástěnná rozměrná Müllerova mapa Čech (1720), je asi nejstarším exponátem známá Ptolemaiova mapa světa (2. st.) ve verzi Hartmanna Schedela z 15. století, nejmladším Vojenský atlas světa VKÚ v Harmanci z roku 1999.

Vystavené mapy malých měřítek lze rozdělit - poněkud v rozporu s názvem expozice - do tří okruhů a to na mapy světa, Evropy a Čech, s těžištěm v evropské kartografické produkci 16.-18. století. Představena (i v doprovodných textech) jsou ku příkladu díla A. Ortelia, J. Hondia, H. Hondia, R. a G. Mercatora, W. J. Blaeu, J. Blaeu, J. B. Homanna, G. Delisle (kartografa Ludvíka XV.), H. Scherera, A. Zatty, J. Speeda, J. Bartholomea, dále z našeho území např. M. Klaudyána, J. Crigingera, P. Aretina nebo J. J. M. Vogta. Méně početné atlasy, pocházející většinou z 19.-20. století, jsou zastoupeny tisky např. německými, sovětskými, britskými, norskými, australskými i českými, mezi nimiž nalezneme vedle prestižních též školní vydání. Návštěvník muzeum najde v Tyršově ulici 174, doslova několik kroků od hlavního Přemyslovského náměstí (proti Hálkovu divadlu). Pozor: otevřeno je mimo sobotu a pondělí od 9,00 do 16,00 hodin. Cena vstupenky 10 Kč je téměř neuvěřitelná, pracovníci muzea ochotně pro studium detailů zapůjčí lupu. Katalog je k dispozici v pokladně muzea. Sousedící trvalá expozice, věnovaná spisovateli Bohumilu Hrabalovi, také nepostrádá půvab, stejně jako procházka pod historickými hradbami na nedalekém labském břehu.

Závěrem: zdařilou výstavu lze jen doporučit všem zájemcům, autorům je třeba upřímně poděkovat.

Na základě informací Mgr. Z. Kučery připojuji i přehled připravovaných výstav, které jistě také zaujmou řadu příznivců historické kartografie:

1. Muzeum Český Těšín: "Abraham Ortelius. Figurální mapy", 1.3.2005 - 31.5.2005 - bude vystaveno zhruba 120 originálních mapových tisků z produkce Orteliovy a asi 30 figurálních map různých, převážně holandských autorů 17. století (Blaeu, Visscher, Janssonius, Danckerts, Hooge, Speed a další).

2. Muzeum Chomutov: "Nový svět na starých mapách", 4.6.2005 – 28.8.2005 - bude vystaveno zhruba 140 originálních mapových tisků, zobrazujících Ameriku od roku 1570 do roku 1800 od různých autorů (Blaeu, Mercator, de Jode, Zatta, Homann, Delisle, Schrambl, Scherer, Danckerts, Seutter, Visscher, de Wit, Ortelius a další).

3. Muzeum Jičín: "Jičínsko a Český ráj na starých mapách", v první polovině roku 2006. Všechny exponáty pocházejí ze sbírek soukromých, převážně zahraničních sběratelů.

(Há)

vyvěšeno: 27.01.2005
poslední aktualizace: 09.01.2005
ID článku: 1541


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
Kartografie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]