[Home Page]

6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

Regionální centrum Idrisi v České a ve Slovenské republice (IRC) Vás zve na 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice. Setkání se uskuteční v pátek 11.3.2005 od 10 hod na Ústavu geoinformačních technologií MZLU v Brně. Regionální centrum Idrisi připravilo do programu následující témata: • možnosti Idrisi při topografickém a hydrologickém modelování; • ukázku aplikace mapové algebry při zjišťováni potenciálních průměrných ročních teplot na Školním lesním podniku „Masarykův les“; • nově implementované databázové operace na příkladu lesnické databáze. Prosím informujte nás, zda máte zájem se tohoto setkání zúčastnit. Můžete-li přednést vlastní příspěvek, sdělte nám prosím, na jaké téma. Doufáme, že budeme mít možnost se vzájemně seznámit s aplikacemi Idrisi v široké paletě oborů. Jako zpětnou vazbu použijte prosím formulář na adrese http://mapserver.mendelu.cz/idrisi, nebo se nám ozvěte poštou na adresu: Ústav geoinformačních technologií, LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno. Své informace prosím zasílejte do 28.2.2005, abychom mohli sestavit a rozeslat definitivní program. Na Vaše odpovědi a na osobní setkání se všemi účastníky se těší prof. Vladimír Židek, vedoucí ústavu geoinformačních technologií MZLU v Brně a doc. Ján Tuček, rektor TU Zvolen

Vladimír Žídek

vyvěšeno: 28.01.2005
ID článku: 1544
další informace: mapserver.mendelu.cz/idrisi

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vladimír Žídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
GIS
Zajímavosti Z domova
[Pošta]