[Home Page]

Geoportál Zeměměřického úřadu

Jedná se o komplexní internetové řešení pro poskytování geodat ČR, jak formou souborových dat tak i mapových služeb WMS a ArcIMS.

Od 1. února je z Geoportálu veřejně plně přístupná část pro objednávání souborů digitálních dat a tištěné mapové produkce - Obchodní modul ZÚ. V souvislosti se zprovozněním tohoto internetového obchodu byly s platností od 1. února významně sníženy ceny digitálních dat. Podrobnosti naleznete přímo na stránkách Zeměměřického úřadu.

Druhá část Geoportálu - Mapové služby ZÚ - se nachází v režimu testovacího provozu pro vybraná testovací pracoviště. Plný provoz poskytování Mapových služeb předpokládá Zeměměřický úřad od 2. čtvrtletí 2005. Již nyní je možno na této části Geoportálu získat informace o druhu poskytovaných mapových služeb a datových sadách, které touto formou Zeměměřický úřad bude zpřístupňovat. Významné je zejména zařazení dat ZABAGED jako kartograficky vizualizovaného modelu s možností dotazů do databáze a dále bezešvé Ortofotomapy ČR.

Více informací získáte přímo na adrese Geoportálu Zeměměřického úřadu na adrese geoportal.cuzk.cz

Redakce

vyvěšeno: 03.02.2005
ID článku: 1551
další informace: geoportal.cuzk.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]