[Home Page]

Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí

K dotazu a připomínkám ohledně změny ve vylepování kolkových známek při přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí, kterou spojujete s vydáním vnitroresortních Pokynů č. 33, sdělujeme:

Rozdíl mezi dřívější právní úpravou podle zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a novou právní úpravou podle nového zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která nabyla účinnosti dnem 16. ledna 2005, spočívá v tom, že nově není zpoplatňováno potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí, ale je zpoplatňováno přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu musí katastrální pracoviště postupovat podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, které zní:

„(1) Jestliže je poplatek splatný bez vyměření při předložení podání, nalepí se oba díly kolkové známky na podání."

Dostačujícím daňovým dokladem by zde měl být doklad prokazující nákup kolkové známky. Pokud přesto ověřovatel nebo jím zmocněná fyzická osoba (§ 72 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) trvají na dalším dokladu, je možno k daňovému dokladu o nákupu kolkové známky připojit druhopis podání (žádosti), na němž katastrální pracoviště potvrdí přijetí kolkové známky. Obdobná praxe je na katastrálních pracovištích obvyklá při podání návrhu na vklad.

Ing.Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů

vyvěšeno: 07.02.2005
ID článku: 1552
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1539
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1540


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]