[Home Page]

Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky

TŘEBÍČ - Jedenácté kolo - řečeno sportovní terminologií - jarních třebíčských seminářů o pozemkových úpravách vypukne letos hned po Velikonocích. Do diáře na stránku čtvrtek 31. března 2005 si napište - Třebíč - Pozemkové upravy.
Na pozorné posluchače čeká plejáda osvědčených lektorů. K matadorům třebíčských akcí nesporně patří pánové Ing. Jiří Hladík, Ing. Kamil Kaulich a jejich kolegyně Ing. Jana Pivcová – všichni z ministerstva zemědělství. Připraví si i letos Ing. Pivcová skvělou prezentaci fotografií realizovaných KPÚ přímo z terénu? Uvidíme. Pohled státní správy na dokončované úpravy jistě doplní ředitel třebíčského pozemkového úřadu Ing. Jaromír Kopeček a ředitel brněnského ZKI Ing. Bohuslav Volný. Pánové Pavlík (Agroptrojekt) a Špilong (Ageris) pohovoří o aktuálních poznatcích a zkušenostech z pohledu zpracovatele a Ing. Kocáb představí osvědčené i nové softwarové produkty ze stáje VÚGTK. Docentka Ivana Průchová z právnické fakulty MU Brno je uznávanou expertkou na pozemkové právo a též fundovanou konzultantkou v oblasti KPÚ. V Třebíči ji přivítáme po delší době, takže o to více bude její vystoupení očekávanější. Součástí semináře bude i odborná výstava přístrojů, technologií a literatury. Vložné činí 590,- Kč (na místě 700,- Kč) bez DPH.
Přihlášky lze zasílat nejpozději do 25.3.2005 na adresu Spolku zeměměřičů, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno; případně na e-mail spolzem@email.cz. Podrobné informace lze získat na webu Zeměměřiče, nebo na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A10/ .

Seminář je určen pro:
· pracovníky pozemkových a katastrálních úřadů,
· pracovníky zpracovávající návrhy pozemkových úprav,
· pracovníky zpracovávající územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci,
· pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí se zahájenými a připravovanými pozemkovými úpravami,
· oprávněné zeměměřické inženýry, podnikatele v oboru zeměměřictví a životního prostředí, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
· zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
· učitele a žáky vysokých i středních škol se zaměřením na zeměměřictví, zemědělství, lesnictví, pozemkové úpravy a životní prostředí.

Ivo Krčmář

vyvěšeno: 14.02.2005
ID článku: 1557
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A10

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]