[Home Page]

VÚGTK významným partnerem ČSGK

Český svaz geodetů a kartografů má několik významných partnerů. Mezi ně patří VÚGTK ve Zdibech. Rádi zveřejňujeme, že ředitel odvětvové vědecko-výzkumné základny (VÚGTK) ve Zdibech Václav Slaboch a předseda ČSGK Petr Polák podepsali vzájemnou dohodu o spolupráci, z které mimo jiné vyplývá konkrétní pomoc ústavu odbornému svazu.
„Kdyby nebyl Český svaz geodetů a kartografů, museli bychom si jej založit, neboť tak značný počet českých zeměměřičů nepochybně musí mít svoji profesní organizaci podobnou současnému Svazu. Málokdo si uvědomuje, že tento Svaz mimo jiné zastupuje české odborníky v mezinárodní organizaci FIG a v evropské profesní organizaci CLGE, které zastupuje profesní zájmy zeměměřičů činných ve svéře veřejné, soukromé i akademické. Protože vážnost Svazu záleží také na jeho operativnosti a v rozšíření členské základny, rozhodl se náš ústav Svazu pomoci. Tato pomoc je konkrétní a nezištná,“ říká ředitel ústavu Václav Slaboch.
Ústav se tak v situaci, kdy Svaz byl v určité finanční krizi, jež stále doznívá, přihlásil s konkrétní pomocí. Z dohody vyplývá, že Svaz získá od ústavu finanční příspěvek za kolektivní členství, jež by jinak tato organizace nevybrala ani kdyby všichni pracovníci ústavu včetně technického personálu byli individuálními členy Svazu. Dále zásluhou ústavu je v této době na sekretariátu Svazu počítač, který byl do Prahy ze Zdib zapůjčen, aby byla komunikace sekretariátu s členy a zahraničními partnery operativnější než dosud a pro tyto účely byly zapůjčeny i další technické a kancelářské pomůcky.
Málo se ví, že dokumenty a sborníky ze všech kongresů a zasedání organizace FIG najdete ve Zdibech, kde jsou uloženy ve zdejší knihovně pro potřeby všech zájemců. Zde se shromažďují i všechny sborníky z dalších odborných konferencí, jež Svaz nebo jeho pobočky pořádají. Nakonec nikde jinde v žádných jiných knihovnách tak ucelenou zeměměřickou literaturu nenaleznete.
„Pomáháme i jinak. Přijímáme ve Zdibech často zahraniční studenty, kteří k nám zprostředkovaně přes Svaz přicházejí na exkurze, ale i maličkostmi. Mezi ně patří i fakt, že na semináře Svazu nebo zasedání Rady pořádané mimo Prahu se s námi velmi často svezou i jiní členové Rady a tak Svazu šetříme náklady na cestovné,“ doplňuje ředitel Ústavu.
Připomínáme ještě jednu zajímavost. Z iniciativy VÚGTK byla před lety založena sympatická akce, kterou je ke konci roku pořádané setkání odborníků z řad státní správy, komerčních firem a odborných škol. Dnes už tomuto pravidlenému předvánočnímu setkání nikdo jinak neřekne než Vánočka ve Zdibech, neboť právě vánočka se ve Zdibech symbolicky rozkrajuje.
Ve Zdibech totiž našli zeměměřiči sympatické neutrální místo i pro další iniciativy. Kde jinde se právě tento obor může více zviditelňovat na veřejnosti a zprůhledňovat mezi odbornou veřejností.

Petr Skála, člen Rady ČSGK

Petr Skála

vyvěšeno: 15.02.2005
ID článku: 1558
další informace: www.vugtk.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] Z domova [Pošta]