[Home Page]

Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích

Kartografie ani geografie nejsou moje profese, s mapami žiju v důvěrně přátelském vztahu jen jako aktivní turistka (hlavně pěší, občas i „zájezdová“). Přesto si troufám vyslovit pár kritických poznámek, a to takříkajíc z druhé strany, z oblasti jazykové. Při nákupu map a průvodců, při listování nabídkami cestovních kanceláří, při čtení víkendových rubrik v tisku, při sledování cestovatelských pořadů TV a rozhlasu častokrát žasnu nad tím, že někteří z autorů, vydavatelů, majitelů, redaktorů - nerozeznávají funkce o b o u spisovných oficiálních názvů naší vlasti a často jeden z nich přímo bojkotují, bohužel právě ten, který by v daném kontextu byl vhodný, totiž Česko. Smím shrnout pár základních faktů? Většina oslovených expertů je sice zná, ale mnozí je nerespektují, takže neškodí si je zopakovat.

Převážná většina států má dvě oficiální pojmenování: politické a zeměpisné. V textu ústavy, zákonů a mezistátních smluv bude nepochybně figurovat název politický, který informuje o typu státního zřízení (např. Belgické království, Spolková republika Německo, Ruská federace). V běžné praxi je informace o typu státního zřízení nadbytečná, stylisticky nevhodná, někdy až znevažující, proto se přirozeně všude - v oblasti veškerého zpravodajství, obchodu, dopravy, cestovního ruchu, sportu, ale i při jednání mezinárodních organizací - užívá názvu stručnějšího, zeměpisného (tedy např. Belgie, Německo, Rusko). Obdobnou dvojicí byla do roku 1993 Československá republika – pro jednoduchost se nezabývejme variantami „socialistická“ resp. „federativní“ - a Československo, v angličtině Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. Všichni jsme uměli s oběma těmito názvy zacházet. (Pamětníci si vzpomenou, že jsme „republikou“ jaksepatří šetřili, nenutili jsme ji hrát hokej, a označit vítěznou krásku titulem „Miss Československé republiky“ bychom asi považovali za nevkusné.)

Od roku 1993 tvoří zmíněnou dvojici názvů Česká republika (angl. the Czech Republic, politický název) a Česko (angl. Czechia, něm. Tschechien atd., zeměpisný název), obojí jsou opět jazykově kodifikovány, uveřejněny v oficiálních materiálech ČÚZK, v technické normě a dalších dokumentech, a to včetně svých cizojazyčných ekvivalentů. Domněnka, že nástupnickým jménem po Československu je Česká republika, neodpovídá skutečnosti. Tento omyl je stále ještě poměrně častý a projevuje se mj. i v publikacích zeměpisného obsahu a na mapách.

V jedné a téže edici map evropských zemí, mezi tituly jako Rakousko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Německo atd. bychom právem očekávali rovněž titul Česko. Některé kartografické firmy se tímto přirozeným požadavkem řídí (viz trojjazyčné autoatlasy Česko-Czechia-Tschechien), jiné nechávají mezi geografickými jmény trčet jediný politický titul – Českou republiku Textové a obrazové publikace bohužel geografický název Česko většinou bojkotují. Titul např. „Hrady a zámky České republiky“ navozuje spíše představu, že jde o objekty v majetku státu (srov. Lesy České republiky na rozdíl od lesů soukromých majitelů). Turistu a zahraničního hosta zajímá především KDE, v které zemi ty hrady jsou, a mnohem méně se stará o to, jakým způsobem se v té zemi vládne. Adekvátní titul by byl „Hrady a zámky v Česku“. Ostatně i proto, že geografický název je stálejší než ten politický – vzpomeňme si, kolik režimů se zde vystřídalo za pouhé jedno století. Podivná je i praxe cestovních kanceláří, které nabízejí pobyty v Chorvatsku, Španělsku, Švýcarsku – a v České republice, nebo dokonce v Tuzemsku (jeden ze způsobů, jak se vyhnout jménu Česko).

Každý stát, který zeměpisné jméno má, ho také používá. Kromě jediné výjimky, a tou je tento náš milý Kocourkov. Co s tím budeme dělat ? Chcete a můžete nám pomoci? Nebo se alespoň k tématu vyjádřit?

Děkuje a zdraví – za Občanskou iniciativu Česko / Czechia

PhDr. Eva HOrová z Katedry cizích jazyků JAMU, Brno

vyvěšeno: 17.02.2005
ID článku: 1560


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] Kartografie [Pošta]