[Home Page]

V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku

Soutěž vyhlašuje Kartografická společnost České republiky.

Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které:

- bylo vydáno na území ČR

- bylo vydáno v 1. vydání v roce 2004

- neporušuje autorský zákon

Do soutěže může každý účastník přihlásit libovolný počet svých produktů v kategoriích:

• Atlasy, soubory a edice map (v případě edice musí být vydáno alespoň 20 % titulů nebo 5 ks)

• Samostatná kartografická díla (individuální mapy, glóby a další jednotlivé tituly, i tituly neurčené pro trh)

• Kartografická díla pro školy (doložka MŠMT nebo v tiráži uvedení pro školy)

• Výsledky studentských prací (semestrální, bakalářské, diplomové a doktorské práce, ostatní autorské originály)

• Digitální produkty (multimediální mapy a atlasy, nikoli nevizualizované databáze a naskenované mapy)

• Kartografické aplikace na internetu (URL adresy s kartografickými daty, nikoli nevizualizované databáze či naskenované mapy)

V případě společných děl, lze do soutěže přihlásit dílo některým ze spoluvydavatelů pouze jednou.

Ocenění:

• diplom Kartografické společnosti ČR

• mediální reklama - ČTK, Zpravodaj, Zeměměřič, Geodetický a kartografický obzor, GEOINFO, Kartografické listy, Geoinformace, Geografické rozhledy

• předání ocenění na veletrhu Svět knihy 2005 v Praze

Mapy se přihlašují písemně na jednoduché přihlášce (ke stažení zde), kterou Kartografická společnost rozešle potenciálním účastníkům a bude mít u sebe k dispozici. Přihlášené exponáty zasílá účastník v jednom exempláři do 1. března 2005 na následující adresu:

Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Univerzita Palackého, tř. Svobody 26, Olomouc

vyvěšeno: 15.02.2005
ID článku: 1561
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa04/index_new.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vít Voženílek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] KartografieZ domova [Pošta]