[Home Page]

Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
seminář konaný dne 31.3.2005
na Fakultě stavební VUT v Brně, v posluchárně D182, Veveří 95, v Brně

Tématická náplň:
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZU Plzeň)
Digitální mapové dílo ČR a jeho využitelnost v územním plánování, stavebním řádu a GIS.

Ing. Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)
Vazby výkonu zeměměřických činností na stavební zákon. (pozemek, vytyčování staveb, geometrická přesnost staveb, skutečné provedení, geometrický plán, součinnosti smluvních účastníků stavby)

JUDr. Vladimíra Sedláčková (Ministerstvo pro místní rozvoj) Aktuální problémy ve stavebním řádu.

Ing. Jiří Lechner, CSc. (VÚGTK Zdiby) Development území - zaměřování developerských prostor

Ing. Naděžda Vitulová (KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město) Problematika zápisů práv k nemovitostem na katastrálních úřadech.

DISKUSE, odpovědi na otázky
Elektronická přihláška: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A8/
WEB: http://www.csvts.cz/csgk/

Ing. Jiří Bureš, odborný garant semináře

Jiří Bureš

vyvěšeno: 15.02.2005
ID článku: 1562
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A8/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Z domova
[Pošta]