[Home Page]

Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?

Inženýra Nedvídka si velmi vážím jako fundovaného odborníka v našem oboru, jak v praktické geodézii, tak v oblasti práva, které s vedením KN úzce souvisí. Přesto si dovolím vyjádřit svůj, trochu jiný názor k tématu ťRozměry pozemkuŤ (viz Zeměměřič č. 12/2003). Je velmi nešťastné neustále zdůrazňovat, že vlastnickou hranici může určit právoplatně jenom soud, i když třeba rozhodne špatně. Souhlasím, že v případě sporu soud určuje vlastnické právo k domu, pozemku, zkoumá, zda nebyl opominut dědic, předkupní právo nebo jiná právní záležitost problému. Ale vytýčení pozemku v terénu je ryze technická věc, o které by soud rozhodovat vůbec neměl. Nedovedu si představit, že by soud rozhodoval třeba o tom, kudy povede elektrický kabel, nebo o jiných technických záležitostech stavby. Co na tom, že by rozhodnutí soudu odporovalo bezpečnostním a technickým předpisům, bylo by prostě platné. Absurdní, že? Nebuďme alibisté a nepodporujme stav v naší společnosti, kde se soudům přisuzují i pravomoci, které by jim příslušet neměly. Pokud v tom není právní opora, měl by se ČÚZK zasadit o změnu zákona v tom smyslu, aby o technických záležitostech v našem oboru rozhodovali zásadně zeměměřičtí odborníci a námitky by řešily ZKI popř. ČÚZK a soudy by se zabývaly pouze právní stránkou věci. V současné době, kdy je společenský tlak na urychlení práce soudů, by jistě taková novela parlamentem prošla. Znamenalo by to jistě větší odpovědnost pro zeměměřické inženýry, KÚ, ZKI a ČÚZK, ale také větší společenskou prestiž jejich práce. Pokud totiž někdo koupí drahý stavební pozemek a nechá si vytyčit jeho hranice, aby mohl plotit, chce mít právní jistotu, že oplocení jde skutečně po vlastnických hranicích a ne dostat informaci typu: „Víte, já jsem sice váš pozemek vytyčil podle všech dostupných podkladů, technických předpisů a vyhlášek, pomocí drahé techniky zpracoval měřický náčrt a protokol o vytýčení, seznámil sousedy s průběhem vytýčené hranice, celý elaborát o vytyčení opatřený kulatým razítkem jsem odevzdal vám i na KÚ, kde znovu posoudili, jestli jsem při vytyčení dodržel všechny předpisy a za svou prací si stojím, ale to všechno si můžete dát klidně za klobouk, protože to stejně nemá žádnou právní platnost.“ Docela tristní stav.

Ing. Milan Hromádka

vyvěšeno: 28.02.2005
ID článku: 1604


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]