[Home Page]

Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo

Český svaz geodetů a kartografů vydal publikaci "Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo", autor ing. Petr Polák.
Obsah: Ceny,právní předpisy,normy,komentáře.Zájemci mohou publikaci zakoupit na sekretariátě ČSGK (návštěvní hodiny každé ponděli od 10,00 do 16,30 hodin),nebo poslat objednávku na adresu ČSGK.

Cena: 100.-Kč + poštovné.

Česky svaz geodetů a kartografů

vyvěšeno: 07.03.2005
ID článku: 1612
další informace:www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1608
csgk.fce.vutbr.cz/public/aktualitaDetail.asp?id=25

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česky svaz geodetů a kartografů a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] ČSGKČSGK [Pošta]