[Home Page]

Shareware ODCHYLKY

"Odchylky" je geodetický program (shareware), kterým lze jednoduše určit povolenou odchylku výměry parcely při různých způsobech výpočtu (ze souřadnic/digitálně, digitálně/digitálně), v prostorech s měřítkem mapy 1:1000, 1:2000, 1:2880, 1:5000. Program dále počítá min. a max. hodnoty zadané výměry pro zadané nastavení. Způsob výpočtu odpovídá vyhlášce č. 190/1996. Progran se spouští v malém kompaktním okně (viz obrázek č. 1), tzn. nepřekáží Vám při Vaší práci na monitoru.

Pavel Kraus

vyvěšeno: 09.03.2005
poslední aktualizace: 23.03.2005
ID článku: 1614
další informace: www.slunecnice.cz/product/Odchylky/


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Pozemkové úpravy
GIS Fotogrammetrie
[Pošta]