[Home Page]

Sto posluchačů na Novotného lávce

PRAHA (7.3.2005) – Český svaz geodetů a kartografů zvolil celkem šťastně za další dějiště svých neojedinělých seminářů přímo budovu, kde sídlí sekretariát Svazu. Na Novotného lávce v centru Prahy se první březnové pondělí uskutečnil seminář Zeměměřiči a právo, jehož se zúčastnila téměř stovka posluchačů.
„Seminář proběhl velmi dobře! Přišlo přesně 96 posluchačů i když přihlášených osob bylo celkem 108, ale patrně někdo onemocněl.Byla velká výhoda, že přednášející byli dva z našich nejlepších odborníků na problematiku semináře Petr Polák a Václav Čada. Myslím,že si účastníci semináře odnesli co nejvíce užitečných poznatků pro jejich zeměměřickou práci. Složení účastníků bylo také zajímavé. Přijeli oprávnění zeměměřiči, zástupci geodetických .firem, úředníci z katastrálních úřadů, pracovníci VÚGTK, ale i z České správy letišť, z Českých dráh, správci inženýrských sítí. Dále tu byli pracovníci z resortu ministerstva obrany, Technické správy komunikací, odborníci z místních úřadů a Vojenských lesů a statků. Připravila jsem malou anketu ,na kterou reagovala více než polovina z účastníků, kteří kladně hodnotili seminář, prostředí, kde se konal a navrhovali podnětná témata na další semináře,“ řekla k semináři sekretářka Svazu Jana Chudobová.

„Jsem rád, že seminář byl podle výsledků ankety vyplněné účastníky na místě a podle účasti necelé stovky účastníků úspěšný. Mnozí projevili zájem o velmi zdařilou počítačovou prezentaci Václava Čady. Její šíření je v pravomoci autora Václava Čady. Anketa navíc poskytla mnoho zajímavých námětů na konání dalších odborných akcí, ale ještě ji musíme podrobněji vyhodnotit a výsledky předložit na zasedání Rady ČSGK,“ poznamenal k semináři její lektor Petr Polák.

Přípomínáme, že Český svaz geodetů a kartografů vydal publikaci "Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo", jejíž autorem je Petr Polák a účastníci semináře ji dostali jako studijní materiál.
O publikaci píšeme na jiném místě v samostatné recenzi.
Zájemci si mohou publikaci zakoupit na sekretariátě ČSGK (návštěvní hodiny každé pondělí od 10,00 do 16,30 hodin),nebo poslat objednávku na adresu ČSGK. Cena: 100.-Kč + poštovné. Petr Skála

Petr Skála

vyvěšeno: 15.03.2005
ID článku: 1615

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]