[Home Page]

Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

Český svaz geodetů a kartografů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel/fax: 221 082 374, elektronická adresa: geodeti@csvts.cz

Pozvánka na
XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

Doba konání:
čtvrtek až sobota 9. až 11. června 2005
Místo konání:
Penzionát Jawor v obci POLAŇCZYK u západní hranice Soliňského jezera v jihovýchodním cípu Polska přibližně 100 km jižně od Rzeszówa.
Autodoprava přechodem ze Slovenska od Svidníku přes slovensko-polskou hranici Dukelským průsmykem, potom silnicemi převážně východním směrem asi 70 km.
Odborný program (temata):
1) geodetické činnosti na podzemních dopravních stavbách
2) pozemkové úpravy s aspektem účasti v programech Evropské unie
3) geodézie na trhu geoinformací
Odborné referáty z každé ze tří účastnických republik, tj. 9 referátů s diskusemi k nim.
Program:
9.6.2005 do 13:00 příjezd a registrace
13:00 oběd
15:00-18:00 zahájení, 3 proslovy představitelů států a odborných společností odborný program
19:00 společenský večer
10.6.2005 10:00-13:30 odborný program
15:00-18:30 výlet lodí s prohlídkou přehrady
20:00 slavnostní večeře

11.6.2005 10:00-13:00 odborný program
14:00 oběd a závěr

Organizační údaje:
Termín přihlášek do 1. dubna 2005
na adresu Zarząd Glówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich 00-043 Warszawa, ul. Czackiego3/5, tel. a fax: + 48 22 826 8751 ; elektronická adresa: biuro@sgp.geodezja.org.pl; www.sgp.geodezja.org.pl Vložné 100 EUR - do 1.května 2005 na účet 79116022020000000055156880, Bank Millennium S.A.

Přihláška má obsahovat: Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonický a elektronický kontakt, údaje o firmě nebo úřadu (název, adresa, IČ), podpis (eventuálně razítko firmy/úřadu).

Texty referátů: do 15. května 2005 elektronicky dle vzoru x)
na adresu Dr. inž. Andrzej Pachuta. Pl. Politechniki 1, pok. 42, 00-661 Warszawa, e-mail: pachuta@gik.edu.pl
x) Poznámka Petra Poláka:
Zájemce o referáty ČSGK uvitá - vzor doručíme.

Petr Polák

vyvěšeno: 20.03.2005
poslední aktualizace: 13.05.2005
ID článku: 1619

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
Geodézie
Ze zahraničí ČSGK
[Pošta]