[Home Page]

Zastávka - Výzkumný ústav

ZDIBY ( 8.3.2005) - Pokud jste jeli do VÚGTK ve Zdibech autobusem městské dopravy, asi si pamatujete, že vás čekala malá procházka, než jste od křižovatky ve Zdibech přišli až k budově ústavu. To už není pravda. Od března je zřízena zastávka Výzkumný ústav a pokud pojedete linkami 370, 372 a 373, tak tam nezapomeňte vystoupit ve stanici v dohledu vědeckovýzkumné základny oboru zeměměřictví a katastru. O zastávku Výzkumný ústav byly rozšířeny linky 370, 372 a 373.

\\\"Za devět minut je autobus vyjíždějící od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo také od metra Kobylisy u nás před ústavem. To je rozhodně dobrá zpráva pro ty, co nás chtějí navštívit,\\\" láká do Zdib ředitel ústavu Václav Slaboch.

Jízdní řády linky číslo 370 ....
http://www.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?t=4&mi=6&n=-1&lc=370&d=2005-03-06

Jízdní řády linky číslo 372 ....
http://www.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?t=4&mi=6&n=-1&lc=372&d=2005-03-06

Jízdní řády linky číslo 373 ....
http://www.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?t=4&mi=6&n=-1&lc=373&d=2005-03-06

Petr Skála

vyvěšeno: 20.03.2005
ID článku: 1620
další informace: mapy.tiscali.cz/uvod/ukaz.php?kod=dz22829

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
Resort ČÚZK
Geodézie Různé
Z domova ČSGK
[Pošta]