[Home Page]

Nový generální Kartografie Praha

V Kartografii Praha, a.s. dochází k následujícím personálním změnám:

1) Od 1. 4. 2005 nastupuje na místo nového generálního ředitele firmy Dr. Pavel Červinka. Stávající generální ředitel Dr. Vít Štěpánek odchází z firmy ke 14. 4. 2005. Telefonní číslo do sekretariátu ředitele zůstává nezměněno (221969411), mailové spojení na nového ředitele je od 1. 4. je cervinka@kartografie.cz.

2) Ke dni 31. 3. odchází z firmy obchodní ředitelka pí Michaela Sochorová. Obchodní agendu přebírá nový generální ředitel Dr. Červinka.

3) Ke dni 8. 4. odchází z firmy šéfredaktorka Mgr. Marta Chovančíková. Redakční agendu kompletně přebírá stávající náměstkyně Dr. Eva Klímová (221969411, mail klimova@kartografie.cz).

S pozdravem

RNDr. Vít Štěpánek, generální ředitel, Kartografie Praha, a. s.

vyvěšeno: 23.03.2005
ID článku: 1624
další informace: www.kartografie.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] KartografieZ domova [Pošta]