[Home Page]

K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

Novák,J.: K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů v podmínkách HGF, VŠB – TU Ostrava

Institut geodézie a důlního měřictví HGF, VŠB – TU Ostrava; v rámci své pedagogické činnosti vychovává:
a) jako jediné vysokoškolské pracoviště v České republice „důlní měřiče“ ve smyslu horního zákona pro hornickou činnost a některé činnosti prováděné hornickým způsobem
b) od r. 1992 v rámci restrukturalizace výuky na HGF byl zaveden nový studijní obor „inženýrská geodézie“, v němž se snoubí výuka předmětů zeměměřických s předměty stavebními.

Po r. 1990 byla provedena, s ohledem na změnu společenských podmínek, značná transformace učebních plánů jednotlivých studijních oborů. Výsledkem této transformace bylo mimo jiné i posílení výuky právních předmětů pro studijní obor „důlní měřictví“ i studijní obor „inženýrská geodézie“.

V čem spočívá posílení právního vědomí budoucích absolventů:
a) ve 2. ročníku byl zaveden povinný předmět „Základy práva“, na který pak navazují ve 4. a 5. ročníku další
právní předměty:
• občanské a správní právo
• horní právo
• stavební právo
• legislativa v důlním měřictví a zeměměřictví

Jedná se o soubor povinných předmětů v rozsahu (2+2), které:
a) posilují právní vědomí budoucích absolventů
b) dávají základy pro vykonání zkoušek odborné způsobilosti ÚOZI nebo hlavního důlního měřiče.

Součástí učebních plánů výše uvedených studijních oborů je i týdenní oborový seminář v 10. semestru, zaměřený na aktuální problémy katastru nemovitostí, právní normy v inženýrské geodézii a na změny v zeměměřické a důlně měřické legislativě.

Tento příspěvek byl určen jako diskuzní příspěvek na semináři „Zeměměřiči a právo“, který se uskutečnil 7. 3. 2005 v Praze, na němž jsem nemohl z důvodů zdravotních a pracovních být přítomen, což mne hrozně mrzí.

Děkuji za jeho uveřejnění v časopise „Zeměměřič“.

Novák, J.

vyvěšeno: 29.03.2005
ID článku: 1631
další informace: www.vsb.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] Školství [Pošta]