[Home Page]

Pracovní seminář o webových službách

Česká asociace pro geoinformace společně s Krajem Vysočina uspořádají dne 18. května 2005 v rámci konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví pracovní prezentaci poskytovatelů dat, výzkumných a vývojářských organizací pod názvem WEB GIS dílna.

Cílem této akce, která bude první z celé řady, je prakticky prezentovat nejnovější geoinformační technologie a napomoci jejich rychlejšímu zavádění do praxe.

Cílem je prakticky ukázat existující řešení dle zadaných témat:

  1. Publikování dat WMS
  2. Publikování dat WFS/WCS
  3. Metadata/katalogy
  4. Integrace webových služeb do internetových řešení
  5. Zpřístupnění dat poskytovaných pomocí webové služby na jiné platformě
  6. Přístup k webovým službám prostřednictvím desktopových řešení
  7. GIS analýzy ve webovém prostředí
  8. Mobilní webové aplikace

Podmínky pro účast
Jaké podmínky je nutno splnit pro možnost aktivní účasti:

Každý účastník bude mít v rámci jednoho úkolu 10 minut na přípravu demonstrace a maximálně 10 minut na vlastní demonstraci.

Kdo se může účastnit jako divák

Workshopu se mohou zúčastnit všichni zaregistrovaní účastníci konference. Přihlásit na konferenci se můžete na www.iszl.cz.

Josef Hnojil

vyvěšeno: 12.04.2005
ID článku: 1640
další informace: www.iszl.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] Z domova [Pošta]