[Home Page]

Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2

Drobná poznámka k článku "Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?", Ing. Milan Hromádka, vyvěšeno: 02.03.2005, ID článku: 1604.

Na problematiku mám tento názor.
Vlastnické právo je věc nedotknutelná. Každý vlastník je povinen se o své vlastnictví starat. Pokud má vlastník pochybnost o tom, co vlastní např. spor se sousedem, konečné rozhodnutí o zásahu do vlastnictví může rozhodnou pouze soud.
Jeden z důkazních podkladů jsou výsledky zeměměřických činností. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr nemůže rozhodovat o všech okolnostech (rozhodnutí stavebních úřadů právo vydržení, správnost uzavřených kupních smluv a.pod) jaká část zemského povrchu komu patří, protože jedině soud na základě dokazování má tuto pravomoc. Geodeti a kartografové mají dost starostí se získáním všech odborných podkladů a dost problémů spojených s vytyčením hranic pozemků, které i podle Ing. Hromádky nejsou levnou záležitostí o čemž by měl být objednatel předem informován. Povinnost nejen advokáta je seznámit předem klienta s cenou za vykonanou práci, která v mnohých případech donutí spor řešit jinou cestou.

P.S. Ševče drž se svého kopyta.

Ing. Jiří Křipač, ÚOZI č. 17/95

vyvěšeno: 15.04.2005
poslední aktualizace: 13.05.2005
ID článku: 1643
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1604


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]